Dödsfall.

En för generationer af dem som studerat vid Upsala universitet välbekant man, Vermlands och Gotlands nationers vaktmästare sedan 40 år tillbaka, innehafvare af guldmedalj för långvarig och trogen tjenst, Anders Lindqvist afled i lördags i Upsala, öfver 72 år gammal. Han var typen för en trogen och pålitlig nationsvaktmästare och hade, oaktadt han må hända ibland syntes sträf, tillvunnit sig de unges hjertan, säger Upsala-Posten.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.