För 34 tusen kronor

har notarien L. v. Sydow sålt fastigheten nr 7 i Strandrotens andra qvartér (f. börskällaren) till landtbrukare Sven Bergman.
Fabrikör J. W. Fornell har för 6,000 kronor köpt Luttemanska huset vid Södra Kyrkogatan.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.