Strandning.

Engelska skeppet Martha Burmie, kapten Keith, från hemorten Aberdeen destineradt till Sundsvall, barlastadt, strandade i natt å Barshage ref utanför Hoburgen. Ångaren Neptun är sysselsatt med bergningen af skeppet, som mäter 832 registertons.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 27 April 1886.
N:r 28. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.