Fångantalet

i Gotlands länsfängelse under december månad:
Qvarsittande från november 2 män 3 qv.
Under december tillkommo 6 män 0 qv.
Afgångne under december 4 män 2 qv.
Qvarsittande vid årets slut 4 män 2 qv.
Fångantalet i Gotlands länsfängelse under år 1885 har varit, 129 män och 91 qvinnor.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.