Folkmängden

i Visby stad utgjorde vid förlidet års slut till 6,666 personer, således understigande med ett antal af 24 folkmängden vid samma års ingång.
Dessutom har norra landsförsamlingen minskats med 16 personer.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.