Från sjön.

För storm inkommo till Slitehamn i lördags sex ångare, hvaribland Göteborgsångaren "Magni", kapten Johansson med förskjuten spanmålslast och skador å brädgångar m. m., samt qvarligger. De öfriga ångarne fortsatte dagen derpå sina resor.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 7 Januari 1886.
N:r 1. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.