Postkungörelse.

Från och med nästinstundande Juli månads början kommer postförbindelsen å linien Visby-Roma-Kräklingbo och Katthammarsvik att utsträckas från två till tre gånger i veckan sålunda, att posten afgår från Visby med måndagarnes, onsdagarnes och lördagarnes morgontåg och framkommer till Katthammarsvik kl. 12,25 e. m. samt återvänder från Katthammarsvik samma dagar kl. 1,40 e. m. och ankommer till Visby med aftontåget från Hemse.
Visby Postkontor den 25 Juni 1887.
Carl Myrsten.Gotlands Tidning.
Lördagen den 2 Juli 1887.
N:r 41 & 42. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.