Broomläggningar

komma att äga rum å följande ställen under nedannämda dagar i November:
en bro å vägen genom Hogrän socken mellan Alvede och Rodarfve gårdar måndagen 19, då i stället kan begagnas vägen förbi Vall kyrka genom Atlingbo;
en bro å vägen genom Atlingbo socken i närheten af Isums gård tisdagen 20 och onsdagen 21, då i stället vägen kan tagas genom Hogrän och Vall socknar; samt
en bro å vägen genom Hejda socken i närheten af Koparfve gård torsdagen 22 och fredagen 23, då denna väg blir ofarbar.
en bro å allmänna vägen mellan Ardre församlings kyrka och s. k. Sladderplats torsdagen och fredagen 22 och 23, då vägfarande anvisas att i stället för sagda väg, som blir ofarbar, begagna vägen genom Kräklingbo och Ala socknar.Gotlands Allehanda
Fredagen 16 November 1888
N:r 92