1932

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19320201 - Änkefru Hilma Eriksson 1615
19320201 - Anton Johansson 1713
19320201 - Bröllop 1513
19320201 - Ett lärarinnevikariat 1419
19320201 - Extra kyrkostämma 1474
19320201 - För arbetslös kvinnlig ungdom 1560
19320201 - Från hamnen. 1488
19320201 - Göte 1580
19320201 - Gotlänning avliden i Amerika. 1597
19320201 - I kronohäktet 1551
19320201 - Landsbygden, HOGRÄN. 1459
19320201 - Landsbygden, MÄSTERBY. 1371
19320201 - Landsbygden, NEDRE FRÖJEL. 1363
19320201 - Landsbygden, RUTE. 1369
19320201 - Landsbygden, VÄTE. 1370
19320201 - Landsbygden. DALHEM. 1440
19320201 - Landsbygden. HEJDE. 1355
19320201 - Olof Petter Lindell 1411
19320201 - Passagerarelista. 1399
19320201 - Postverket. 1464
19320201 - S:t Olofs sjukhus. 1492
19320201 - Till avläggande av studentexamen 1603
19320201 - Understödsföreningen för fiskare. 1456
19320201 - Virkesutsyning för kyrkoreparationer. 1377
19320202 - Akebäcks kyrka återinvigas. 1591
19320202 - Auktion å stormfälld skog 1203
19320202 - Biograferna. 1137
19320202 - Dömd för stöld. 1024
19320202 - Emma Maria Teresia Eriksson 1072
19320202 - En hemslöjdsutställning 1113
19320202 - Epidemirapporten. 1155
19320202 - Haveriauktion. 1015
19320202 - Oväder. 1114
19320202 - Passagerarelista. 985
19320202 - Sammanläggning av fastigheter. 1039
19320202 - Schackmatch i Hörsne. 994
19320202 - Slipersleveransen betalas ej förrän nästa år. 948
19320202 - Till fjärdingsman i Vestkinde 990
19320202 - Till vikarie vid Vägume 1023
19320202 - Tilläggspension till adjunkten Kjellander? 1004
19320202 - Tulluppbörden inom Visby 1007
19320202 - Vänt åter hem till Gotland. 980
19320202 - Veckans nummer av Idun 1074
19320203 - En intressant uppfinning 950
19320203 - Från domkapitlet. 1037
19320203 - Inbrott i kiosk. Visby hamn. 1016
19320203 - Katarina Loretta Pettersson 1055
19320203 - Landsbygden. ANGA. 983
19320203 - Landsbygden. BÄL. 1028
19320203 - Landsbygden. BURGSVIK. 1042
19320203 - Landsbygden. BUTTLE. 934
19320203 - Landsbygden. DALHEM. 795
19320203 - Landsbygden. LOKRUME. 872
19320203 - Passagerarelista. 852
19320203 - Sällskapet D. B. V. 849
19320203 - Stadens poliskår får piketbil. 775
19320203 - Stiftets prästsällskap 750
19320203 - Thomas August Hellgren 1131
19320203 - Vid kyrkoinvigningen i Akebäck 789
19320203 - Visby Bio. Skepparkärlek. 816
19320204 - Anslagskrav till Gotlandsfisket. 782
19320204 - Arbetslösheten. 750
19320204 - Årsfest 796
19320204 - Det stormfällda virket tillvaratages. 740
19320204 - Distriktsbartamorsketjänsten 765
19320204 - Landsbygden. HEJNUM. 759
19320204 - Passagerarelista. 709
19320204 - Rättegångssaker. 828
19320204 - Sextio år Gunnar Bodin. 841
19320204 - Stenleveranserna i Hemse. 733
19320205 - Altarringen får öppnas. 796
19320205 - Anbud 869
19320205 - Arbetslöshetskommittén. 739
19320205 - Auktion å stormfälld skog 733
19320205 - Auktion å virke och ved 807
19320205 - Auktion i Lye. 828
19320205 - Auktion i Stånga. 808
19320205 - Cykelns framgaffel brast. 751
19320205 - En jättefura 860
19320205 - Ett intressant och lärorikt föredrag 812
19320205 - Fastighetsauktion i Garda. 737
19320205 - För sen ansökan - ingen arrendelindring. 808
19320205 - I Tirfing, 803
19320205 - Inhiberad födelsedag. 714
19320205 - Inlösen av fornfynd. 826
19320205 - Jakob Niklas Medin 912
19320205 - Konkursauktion. 757
19320205 - Landsbygden. FÅRÖ. 763
19320205 - Landsbygden. LÄRBRO. 755
19320205 - Landsbygden. LINDE. 807
19320205 - Lösöreauktion i Halla. 779
19320205 - Lösöreauktion vid Lekarve i Sanda. 837
19320205 - Maria Kristina Pettersson 870
19320205 - Passagerarelista. 834
19320205 - Väghinder 736
19320205 - Värdefull kreatursauktion. 812
19320206 - Aktiebolaget Gotlands bank 807
19320206 - Arbetslösheten i Träkumla socken. 836
19320206 - Arvsfondsbidrag till två familjer? 826
19320206 - Förslag om inkorporering av Visby socken. 821
19320206 - Friköp av prästgärdsområde. 811
19320206 - Högre statspension. 751
19320206 - Kassalåda upphittad. 773
19320206 - Klintehamns högre folkskola 797
19320206 - Konung Carl Johans fond i Visby. 802
19320206 - Landsbygden. AKEBÄCK. 739
19320206 - Landsbygden. FARDHEM. 813
19320206 - Landsbygden. KÄLLUNGE. 803
19320206 - Landsbygden. WALLSTENA. 709
19320206 - Nykterhetsnämdens berättelse. 780
19320206 - På sin sextioårsdag i dag 754
19320206 - Passagerarelista. 759
19320206 - Skall kronan efterskänka sin fordran ? 828
19320208 - Akebäcks kyrka återinvigdes i går. 1463
19320208 - Amanda Lovisa Vestergren 740
19320208 - Auktion å virke och ved i Vall. 758
19320208 - Benspetsen från Havdhem 7,000 år gammal. 727
19320208 - En bilkollision 795
19320208 - Fornfynd i Buttle. 827
19320208 - Frågan om fiskehamn vid Ljugarn. 841
19320208 - Från hamnen. 793
19320208 - Hemslöjdsutställningen 812
19320208 - Inskrivningarna vid Visby sjömanshus. 769
19320208 - Landsbygden. HABLINGBO. 766
19320208 - Landsbygden. LÄRBRO. 905
19320208 - Olof Niklas Ferdinand Bergsten 870
19320208 - Passagerarelista. 803
19320208 - Postverket. 735
19320208 - Rute kyrka skadad av stormen. 699
19320208 - Statsunderstöd till lantmannaskoleelever. 775
19320208 - Svår bilolycka i Ekeby. 902
19320208 - Svensson & Lönnroth Motorverkstad. 850
19320209 - Anders Magnus Carlsson 915
19320209 - Apoteket. 778
19320209 - Biograferna. 793
19320209 - Den härda stormen orsak till strandningen. 797
19320209 - Jakob Alfred Löfqvist 990
19320209 - Konrad Johansson 811
19320209 - Kyrkostämma 819
19320209 - Landsbygden. BRO. 1042
19320209 - Landsbygden. FRÖJEL. 758
19320209 - Landsbygden. KAPPELSHAMN. 939
19320209 - Landsbygden. VÄTE. 850
19320209 - Linjetrafiken mellan Gothem och Visby. 886
19320209 - Ljugarns lotsplats indrages? 786
19320209 - Passagerarelista. 732
19320209 - Permitteringar vid cementfabriken. 805
19320209 - Rättegångssaker. 886
19320209 - Stor ved- och virkesauktion i Kappelshamn. 945
19320209 - Till den sista vilan 802
19320210 - Alla förutsattningar för arrendelindring 784
19320210 - Anna Carolina Johansson 901
19320210 - Antalet arbetsgivare 806
19320210 - Arvsfondnbidrag till barnens uppfostran? 772
19320210 - Bio. Regina. Ingen mans land. 810
19320210 - Bristfälligheter i domkyrkan. 728
19320210 - Elektrieitetsverkets arbeten. 732
19320210 - Ett vackert fornfynd 797
19320210 - Fastighets- & lösöreauktion i Hejde. 967
19320210 - Försäljning av pilsnerdricka 928
19320210 - Gallringen vid stadsmuren avskrives. 774
19320210 - Hemse. Den 4 febr. 785
19320210 - Katharina Margareta Lyander 885
19320210 - Kommitté för nya hamntaxor. 803
19320210 - Kyrkorådet om biskopslönen. 805
19320210 - Landsbygden. EKSTA. 811
19320210 - Landsbygden. GARDA. 964
19320210 - Landsbygden. LINDE. 751
19320210 - Landsbygden. LJUGARN, 4 febr. 787
19320210 - Landsbygden. LJUGARN, 9 febr. 1087
19320210 - Landsbygden. NÄR. 797
19320210 - Landsbygden. ÖVRE FRÖJEL. 829
19320210 - Läroverkets byggnadsfråga avancerar snabbt. 730
19320210 - Maria Johansson 859
19320210 - Ordförandeval i kommunala styrelser. 731
19320210 - Österby Framtid. 783
19320210 - Passagerarelista. 789
19320210 - Postverket. 758
19320210 - Skall staden övertaga kallbadhuset? 773
19320210 - Staden begär inkorporering av Visby socken. 797
19320210 - Urgamla handlingar. 1158
19320210 - Utsträckt utskänkningstid 808
19320210 - Värmeledning i Garda kyrka. 738
19320211 - Gotlands infanterikår. 865
19320211 - Guld- och silverfyndet frän Grötlingbo 882
19320211 - Ingen adress på den försörjningspliktige. 835
19320211 - Intressenter I Thule 785
19320211 - Josefina Helena 891
19320211 - Kungörelse. 794
19320211 - Landssekreteraretänsten. 755
19320211 - Nya intressanta fynd vid Bulverket. 1365
19320211 - Passagerarelista. 950
19320211 - Rättegångssaker. 816
19320211 - Skattefria kronobyggnader. 944
19320211 - Strömavbrott 866
19320211 - Svåra stormskador å Burgsviks lotshamn. 787
19320212 - Anna Thyra Teresia Karlsson 864
19320212 - Arbetslösheten i Visby. 950
19320212 - Auktion å hö och halm. 822
19320212 - Auktion i Björke. 894
19320212 - Auktion i Follingbo. 1693
19320212 - Auktion Onsdagen den 17 febr. kl. 1 e. m. 796
19320212 - Det vackra fornfyndet från Grötlingbo, 800
19320212 - Fältskjutning 1053
19320212 - Fastighets- & lösöreauktion i Hejde. 1219
19320212 - Hemse. Den 11 febr. 850
19320212 - Klintehamn. Den 10 febr. 860
19320212 - Konkursauktion vid Ihre i Hangvar. 809
19320212 - Kronobageriet på Visborgs slätt. 785
19320212 - Krucifixet i Näs kyrka. 797
19320212 - Kungörelse. 882
19320212 - Kyltransporterna för smör böra ordnas. 821
19320212 - Landsbygden. ETELHEM. 1063
19320212 - Landsbygden. FOLLINGBO. 1044
19320212 - Landsbygden. FRÖJEL. 817
19320212 - Landsbygden. GRÖTLINGBO. 872
19320212 - Landsbygden. KAPPELSHAMN. 891
19320212 - Landsbygden. ÖSTRA GOTLAND. 862
19320212 - Landsbygden. STÅNGA. 946
19320212 - Lantmannavecka i Lye 919
19320212 - Lösöreauktion i Alskogs prästgård. 801
19320212 - Olof Niklas Nilsson 946
19320212 - Passagerarelista. 870
19320212 - Sjukhusen. 922
19320212 - Sliteångarna. 882
19320212 - Statsmedel till konservering av Hallshuks kapell? 805
19320212 - Stor kreaturs- och lösöreauktion 974
19320212 - Virkesauktion. 858
19320213 - 50 år 880
19320213 - Armén. 825
19320213 - Behörighet för komministertjänst. 852
19320213 - Den senaste skatten ur Gotlands jord. 952
19320213 - Friköp av prästgårdslägenhet. 741
19320213 - Georg Petter Löfqvist 799
19320213 - Hyllad på 90-årsdagen 854
19320213 - Klintehamn. 50 785
19320213 - Landsbygden. GANTHEM. 815
19320213 - Landsbygden. HALL. 797
19320213 - Passagerarelista. 841
19320213 - Särskild fordonsskatt på släpvagnar? 787
19320213 - Sextiofem år 806
19320213 - Utför Kyrkberget 749
19320213 - Vägomläggningen får påbörjas i förtid. 661
19320213 - Visby torgpriser. 859
19320215 - Årets inskrivningar 759
19320215 - Åttio år 892
19320215 - Auktion å fiskredskap, möbler m. m. 754
19320215 - Elektrifieringen å södra Gotland. 1095
19320215 - En trotjänare i Hangvars församling. 1049
19320215 - En vägledning för turister. 1602
19320215 - Från hamnen. 1026
19320215 - Hanna Hallgren 850
19320215 - Hemse 812
19320215 - Hitler mönstrar sina trogna. 867
19320215 - Klas Johan Kristoffersson 778
19320215 - Klintehamn. 824
19320215 - Kontanter i stället för husbehovsved. 800
19320215 - Kontrollant för restaureringen av Akebäcks kyrka. 902
19320215 - Landsbygden. BRO. 896
19320215 - Landsbygden. DALHEM. 677
19320215 - Landsbygden. ESKELHEM. 681
19320215 - Landsbygden. LOKRUME. 806
19320215 - Landsbygden. STÅNGA. 656
19320215 - Man och hustru avlidna av blodförgiftning. 943
19320215 - Passagerarelista. 703
19320215 - Tillsyningsmannbefattningen vid Fårösunds flygstation 662
19320215 - Understödsföreningen Syskonbandet 671
19320216 - Avgående nämdeman. 654
19320216 - Biograferna. 658
19320216 - f. landsfiskalen Arvid Jacobson 823
19320216 - Fårösund 750
19320216 - Folkhögskolan i Hemse. 704
19320216 - Från hamnen. 657
19320216 - Gustaf August Karlsson 712
19320216 - Ingen motbok. 655
19320216 - Inskrivning av värnpliktiga 626
19320216 - John Sandell & Magda Sandell 898
19320216 - Karl Fritiof Karlsson 667
19320216 - Kommunalt anslag till scoutverksamheten. 595
19320216 - Landsbygden. SANDA. 667
19320216 - Lösöreauktion i Wästergarn. 743
19320216 - Moostjocket eller Moos fästningsjord. 653
19320216 - På sin sextioårsdag 685
19320216 - På Solvallabanan 694
19320216 - Passagerarelista. 635
19320216 - Rättegångssaker. 663
19320216 - Renhållningsverket. 614
19320216 - Tullverket. 686
19320216 - Vilhelm Gustaf Kylander 685
19320216 - Virkesutsyning för reparation av kyrkan. 645
19320216 - Visby stad ock fiskehamnsanslaget. 654
19320217 - Åttio år 749
19320217 - Dödsfall. 751
19320217 - Domkapitlet om propositionsvägran i Silte. 757
19320217 - En gammal bräda från Lärbro kyrka, 739
19320217 - Epidemirapporten. 693
19320217 - Ett tragisktkomiskt bilmissöde 783
19320217 - Fängelsepredikaniens berättelse. 723
19320217 - Folkskollärarinnetjänsten 734
19320217 - Föll av bilen och slog huvudet. 713
19320217 - Gotlandsfonden räddar kampgravarna? 802
19320217 - Johan August Andersson 661
19320217 - Käringen under klubban. 727
19320217 - Konkursauktion vid Ihre i Hangvar. 734
19320217 - Kronouppbörden genom postverket. 750
19320217 - Landsbygden. BARA. 784
19320217 - Landsbygden. FRÖJEL. 767
19320217 - Landsbygden. HALL. 815
19320217 - Maria Charlotta Söderström 741
19320217 - Nya skolbibliotek. 689
19320217 - Passagerarelista. 766
19320217 - Slita högre folkskola. 744
19320217 - Stenkyrka pastorats lån tillstyrkt. 731
19320217 - Telegrafverket. 783
19320217 - Ungdomsavdelningen Blåeld 676
19320217 - Visbybo avliden i Kalifornien. 636
19320218 - Adolf Ivar Olsson 664
19320218 - De enskilda och ordningsmaktens förnödenheter. 667
19320218 - Från hamnen. 665
19320218 - Hemse. 654
19320218 - Hyllad på 75-årsdagen. 627
19320218 - Jordbävningen i Santiago på Kuba. 776
19320218 - Landsbygden. ALSKOG. 685
19320218 - Landsbygden. ROMA. 676
19320218 - Landsbygden. VÄTE. 724
19320218 - Många nya skyttar i mästarklassen för år 1932. 629
19320218 - Något om Visborgs slott 1040
19320218 - Nöjesskatten under år 1931. 619
19320218 - Norra vägdistriktet tar underhållet i egen regi? 777
19320218 - Nya nämdemän i norra häradsrätten. 688
19320218 - Nybildad fastighet. 649
19320218 - Passagerarelista. 679
19320218 - Rättegångssaker. 724
19320218 - Saarinen, Finland, som vann 50-km.-loppet vid vinterolympiaden. 725
19320218 - Tjänstledighet 604
19320218 - Truppförbandens smörjolja. 635
19320218 - Yrkesinspektörens årsrapport. 621
19320219 - Altarskåpet i Tofta kyrka. 764
19320219 - Auktion 633
19320219 - Auktion å virke och ved 678
19320219 - Auktion i Etelhem. 763
19320219 - Bärgningen av Universe. 918
19320219 - Den första likvagnsbilen på Gotland 674
19320219 - Elektriska ledningarna. 740
19320219 - En duktig kossa 727
19320219 - En föreläsning av stort intresse 688
19320219 - Friköp av en prästgårdslägenhet. 682
19320219 - Industrilån till Mulde tegelbruk? 1443
19320219 - Inventeringen av den stormfällda skogen på Gotland. 715
19320219 - Karl Jakobsson 661
19320219 - Klent resultat av sjömanshuskonferenserna? 703
19320219 - Laura Anna Margareta 719
19320220 - Det gotländska vetet bäst i hela landet. 745
19320220 - Fick handen under vagnen. 840
19320220 - Försäksringar för Jordbrukare. 923
19320220 - Frågan om nya sinnessjukhuset inför riksdagen. 691
19320220 - Grustäkt för nya kyrkogården i Rute. 679
19320220 - Häktad för förskingring. 1103
19320220 - Kurser i hovvård 792
19320220 - Landsbygden. BOGE. 728
19320220 - Landsbygden. EKSTA. 642
19320220 - Landsbygden. ESKELHEM. 693
19320220 - Landsbygden. HABLINGBO. 678
19320220 - Landsbygden. HALL. 770
19320220 - Landsbygden. STÅNGA. 761
19320220 - Passagerarelista. 749
19320220 - Till årets premiering av mindre jordbruk, 900
19320220 - Vid landfiskal Jacobsons grav 812
19320220 - Vid Vita Bandets årsfest 642
19320222 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 698
19320222 - Bäls gilles hingstförening 976
19320222 - En åttioåring. M. E. Svallingson. 841
19320222 - En gripande sorgehögtid i Sanda. 769
19320222 - Förre hemmansägaren Jakob Nilsson 949
19320222 - Kungörelse. 773
19320222 - Landsbygden. BRO. 737
19320222 - Landsbygden. FÅRÖSUND. 658
19320222 - Landsbygden. LEVEDE. 650
19320222 - Landsbygden. TINGSTÄDE. 737
19320222 - Lantmannaveckan i Lye 702
19320222 - Lysning 742
19320222 - Norra häradets extra vägstämma i dag. 1223
19320222 - Passagerarelista. 736
19320222 - Pastor Åbergs ansökan tillstyrkes delvis. 622
19320222 - Spritdrycksinköpen 999
19320222 - Statspension till fru Wennersten? 751
19320222 - Stor virkesauktion 876
19320222 - Strid om äggcentralens verksamhet. 735
19320222 - Till revisorer vid riksbankens avdelningskontor 802
19320223 - Annie 795
19320223 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 1007
19320223 - Assistentundervisning i danska. 771
19320223 - Biograferna. 839
19320223 - En modern bilomnibus 825
19320223 - En schackmatch 801
19320223 - Entreprenör för vagförbättringsarbeten. 908
19320223 - Fyra emigranter 752
19320223 - Gotlandsmarmor. 1186
19320223 - Hushållningssällskapet 1075
19320223 - Karin 714
19320223 - Läkarna. 775
19320223 - Lösöreauktion. 800
19320223 - Passagerarelista. 891
19320223 - Visby Bio. Hans livs match. 732
19320224 - 1931 års skogssakkunniga 951
19320224 - Anmärkningar mot förslaget till nya sinnessjukhuset. 923
19320224 - Biograferna. 803
19320224 - En schackmatch 1597
19320224 - Fem nyvalda kyrkoherdar skola installeras 729
19320224 - Fylleriet minskar. 854
19320224 - Gotlands infanterikår. 770
19320224 - Hus vid Furulund i lågor. 864
19320224 - Landsbygden. FOLE. 712
19320224 - Landsbygden. HALL. 846
19320224 - Landsbygden. KATTHAMMARSVIK. 785
19320224 - Landsbygden. SUNDRE. 775
19320224 - Lau Myrs Torrläggningsföretag 953
19320224 - Maria Birgitta Kristina Hederfeld 872
19320224 - Medalj för medborgerlig förtjänst. 860
19320224 - Nykterhetstillståndet i Klinte gotl. 987
19320224 - Passagerarelista. 765
19320224 - Sjuttio år 1239
19320225 - Arvid Wittberg 799
19320225 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 748
19320225 - Branden vid Furulund. 734
19320225 - Branden vid Furulund. 658
19320225 - Dödsfall. 878
19320225 - Från hamnen. 775
19320225 - Fri utsyning av virke för reparationer. 764
19320225 - Friköp med många förbehåll. 683
19320225 - Fyra sökande 709
19320225 - Inkorporeringsfrågan inför kammarkollegium. 695
19320225 - Kungörelse. 884
19320225 - Landsbygden. BOGE. 843
19320225 - Landsbygden. BURS. 753
19320225 - Lantmätarna. 726
19320225 - Nadeschda Möller 866
19320225 - Passagerarelista. 690
19320225 - Rättegångssaker. 1110
19320225 - Signe Margit 826
19320225 - Uti änkefru Hilma Fohlins 667
19320226 - Auktion i Boge. 668
19320226 - Auktion i Slite. 697
19320226 - Auktion i Väte. 695
19320226 - Biograferna. 631
19320226 - Ett oväntat dödsbud 786
19320226 - Exekutiva auktioner. 812
19320226 - Foderauktion. 959
19320226 - Fortsatt arrendelindring trots för sen ansökan? 617
19320226 - Gotland till Stockholms överkontrollörsdistrikt. 754
19320226 - Gotlands skörd värd 17 milj. 1023
19320226 - Landsbygden. FÅRÖ. 939
19320226 - Landsbygden. HALL. 649
19320226 - Landsbygden. STÅNGA. 630
19320226 - Landsfiskalerna. 718
19320226 - Lösöreauktion i Hemse. 728
19320226 - Mariahemmet inspekteras 808
19320226 - På sin 76-årsdag 762
19320226 - Passagerarelista. 735
19320226 - Patriotiska sällskapet belönar. 802
19320226 - Skogsauktion i Hablingbo. 654
19320226 - Statestipendier till verkstadsskolan. 881
19320226 - Temperatur och lufttryck 678
19320226 - Vedauktion på Fårö 743
19320226 - Virkesauktion. 678
19320227 - Arrendelindring trots för sen ansökan? 769
19320227 - Biograferna. 740
19320227 - Den mystiska radiobilen. 778
19320227 - Elvin 862
19320227 - Från hamnen. 688
19320227 - Fredrika-Bremer-förbundets gotlandskrets 890
19320227 - Goda skäl tala för arrendelindring. 689
19320227 - Gotlands fiskareförbunds årsmöte 840
19320227 - Gotlands infanterikår. 710
19320227 - I Fornvännens första häfte för 1932, 662
19320227 - Ingen befrielse från avsättning till förnyelsefond. 746
19320227 - Inskränkt demonstrationsrätt på landsbygden? 743
19320227 - Lina tings hästavetsförening 744
19320227 - Maria Johansson 792
19320227 - Passagerarelista. 726
19320227 - Stor auktion 914
19320227 - Torrläggningsarbetena på Gotland. 932
19320227 - Visby blåbandsförening 948
19320229 - Anna Katarina Jakobsson 928
19320229 - Carl Bergström 975
19320229 - Erik 1149
19320229 - Maria Siltberg 1225
19320601 - Å exekutiv auktion 1371
19320601 - Ännu ingen ändring i postturerna Visby—Västergarn. 1097
19320601 - År 1932 den 31 maj intogos i handelsregistret 905
19320601 - Bjärges Skyttegille. 950
19320601 - Butiksstängningen i midsommar, 858
19320601 - Död. Mathilda Maria Augusta Larson. 1134
19320601 - En brevduva 1446
19320601 - Fångantalet vid kronohäktet 1092
19320601 - Genom exekutiv auktion, 1020
19320601 - Gotlands trupper. 817
19320601 - Grundpenningstaxa för Lilla Stux lastageplats 1018
19320601 - Högre allmänna läroverket. 834
19320601 - Inlösen av fornfynd. 1042
19320601 - Konkurssammanträden. 1156
19320601 - Kungörelse. 951
19320601 - Lämningar efter Visborgs slott. 1193
19320601 - Landsbygden. Bunge. 1604
19320601 - Landsbygden. Hablingbo. 1617
19320601 - Landsbygden. Källunge. 1577
19320601 - Motorcykeltävlingen om söndag. 1430
19320601 - Passagerarelista. 1420
19320601 - Se efter hundarna! 1438
19320601 - Sjukhusens driftkostnader 1135
19320601 - Slitekretsen av S. A. F. 1070
19320601 - Snäckgärdsbaden 970
19320601 - Stor auktion vid Ihre i Hangvar. 1095
19320601 - Temperatur och lufttryck 1432
19320602 - Ardre kommuns lån tillstyrkt. 1049
19320602 - Död. Karolina Mathsson. 1114
19320602 - Femton man starta i motortävlingen. 953
19320602 - Förlovning 950
19320602 - Från hamnen. 1014
19320602 - Hospitalsbygget i Visby. 961
19320602 - Hushållningssällskapets studieresor. 1315
19320602 - Icke lämplig som polisman? 1122
19320602 - Klintehamn. 1143
19320602 - Landsbygden. Eke. 1443
19320602 - Passagerarelista. 1381
19320602 - Rättegångssaker. 1290
19320602 - Regina och Visby Bio. 1041
19320602 - Sjuttiofem år 921
19320602 - Skinnarve lämplagare än Skönarve. 893
19320602 - Skolresesäsongen 795
19320602 - Snäckgärdsbaden 814
19320602 - Temperatur och lufttryck 966
19320602 - Till fältövningen på Gotland. 770
19320602 - Värmeledning i Akebäcks kyrka. 956
19320602 - Vill kvarstå i tjänst. 988
19320603 - 50-årsjubileum som folkskollärare 892
19320603 - Ångfartygsaktlebolaget Gotlands ångbåtar. 1241
19320603 - Artilleristen fick benet avsparkat. 858
19320603 - Åter en strandning i Fårösunds norra gatt. 917
19320603 - Avsevärd arbetslöshet men inga anmälda arbetslösa. 752
19320603 - Dyr familjevård i Stenkyrka! 782
19320603 - Från Fröbelinstitutets i Norrköping 735
19320603 - Från hamnen. 820
19320603 - Gotlands infanterikår. 733
19320603 - Gotlänningar ställa till bråk i Stockholm. 925
19320603 - Haveriauktion å trävaror i Ronehamn. 1347
19320603 - Hemse Bio 1355
19320603 - Klinte—Roma Järnvägsaktiebolag 1274
19320603 - Klintehamn. 1059
19320603 - Kungörelse. 1670
19320603 - Läroverken. 849
19320603 - Liljeborgs Möbelaffär. 1324
19320603 - Passagerarelista. 941
19320603 - Skolresorna. 875
19320603 - Slite. 1007
19320603 - Småskollärarinneexamen 820
19320603 - Styrmansexamen 925
19320603 - Temperatur och lufttryck 876
19320603 - Till folkskollärarinna 786
19320603 - Tulluppbörden 673
19320603 - Undersökning av husgrunden vid Visborgs slott 735
19320603 - Utspisningen vid truppförbanden. 674
19320603 - Vägen blir icke allmän. 834
19320603 - Veterinärerna. 775
19320603 Pojke överkörd av lastbil. 1260
19320604 - Arbetslösheten i Visby. 1109
19320604 - Årets kyrkliga ungdomskurs 1279
19320604 - Auktion 834
19320604 - Den tyska motorseglaren Anna, 935
19320604 - Död. Malin Söderberg. 1018
19320604 - Död. NILS. 1049
19320604 - Dödsfall. 1192
19320604 - Exekutiv auktion. 1212
19320604 - Från hamnen. 866
19320604 - Från Visby horisont. 832
19320604 - Idrott och sport. 1086
19320604 - Lantbrukstekniska förrättningar. 1367
19320604 - Lanthamnarna. 1019
19320604 - På sin 60-årsdag i går 1072
19320604 - Passagerarelista. 793
19320604 - Sjuttiofem år 1145
19320604 - Sommarens stora Gotländska idrottstävlingar 1202
19320604 - Temperatur och lufttryck 870
19320604 - Visbypojkar och stockholmspojkar 920
19320606 - A.-B. Klintebys potatismjöl- och konservfabrik 888
19320606 - Armén. 790
19320606 - Bröllop. 845
19320606 - Död. Emerentia Kalström. 822
19320606 - Död. Justina Loretta Hansson. 1331
19320606 - Död. Laura Johansson. 1245
19320606 - Död. Thyra. 956
19320606 - Dödsfall. 1320
19320606 - Ersättning för inbesparat virke. 1085
19320606 - Folkskollärdreexamen 862
19320606 - Förenade folkskollärare- och klockaretjänsterna 1251
19320606 - Förlovning 944
19320606 - Från hamnen. 1004
19320606 - Gotlands motorcykelklubbs hastighetslävling 1084
19320606 - Hemse. 1000
19320606 - Jordfästning. Malin Söderberg. 1231
19320606 - Klintehamn. 1062
19320606 - Knut Falcks Eftr. 1403
19320606 - Kungörelse. 1306
19320606 - Landsbygden 1149
19320606 - Legala notiser. 1190
19320606 - Medaljörer. 946
19320606 - Militärbefälet. 978
19320606 - Passagerarelista. 1341
19320606 - Rättegångssaker. 1425
19320606 - Rekonstruktionen av järnåldersbyggnad vid Lojsta slott. 1154
19320606 - S:t Olofs sjukhus. 970
19320606 - Sedan undertecknad förordnats 1245
19320606 - Temperatur och lufttryck 1138
19320606 - Tjänstlediga präster. 1258
19320607 - Arbetslösheten i Othems socken. 1537
19320607 - Breddningen av Drottenagatan. 1398
19320607 - Död. Anna Olivia Elisabet Jakobson. 1451
19320607 - Död. Maja. 1399
19320607 - Död. Maria Karolina Johansson. 1410
19320607 - Från hamnen. 1244
19320607 - Genom exekutiv auktion, 1541
19320607 - Genoralplansarbeten å kronans byggnader på Gotland. 1547
19320607 - Gotlands infanterikår. 1429
19320607 - Hemse. 1333
19320607 - Järnåldershallen reser sig vid Lojsta slott. 1853
19320607 - Klintehamn. 1359
19320607 - Landsbygden. Bro. 1368
19320607 - Ordensutnämningar. 1576
19320607 - Passagerarelista. 1420
19320607 - Pojken under lastbilen. 1186
19320607 - Rättegångssaker. 1600
19320607 - Temperatur och lufttryck 1287
19320607 - Uppköp av remonter 1717
19320608 - 38 fiskefyrar på Gotland indragas. 1268
19320608 - Åttio år 1249
19320608 - Bröllop 1245
19320608 - Folkskolinspektörerna. 1206
19320608 - Forngravar skadade av grustäkt. 1258
19320608 - Första borgenärssammanträde 887
19320608 - Från hamnen. 932
19320608 - Gotlands läkarehistoria 1333
19320608 - Greta Garbo 1541
19320608 - Jordfästning. Prostinnan Kalström. 1513
19320608 - Kabeln till Östergarns fyr repareras. 1319
19320608 - Klintehamn. 1521
19320608 - L. Larssons Barn- & Damekiering 1250
19320608 - Landsbygden. Anga. 1462
19320608 - Landsbygden. Boge. 1495
19320608 - Landsbygden. Hablingbo. 1348
19320608 - Landsbygden. Hellvi. 1356
19320608 - Lösöreauktion i Visby. 1500
19320608 - Medelst offentlig auktion 1527
19320608 - Passagerarelista. 1498
19320608 - Sällskapet D. B. V. 1074
19320608 - Tack. HJALMAR. 1560
19320608 - Temperatur och lufttryck 1348
19320608 - Tillstyrkt statsbidrag. 1290
19320608 - Tvist om lönerätt vid ständiga adjunkturen. 1457
19320608 - Vid Visby högre flickskola 1665
19320608 - Visby Bio 1616
19320609 - Arbetslösheten. 1087
19320609 - Död. Gustav Vilhelm Pettersson. 1245
19320609 - Död. J. P. Stenberg. 1095
19320609 - Död. Karl August Karlsson. 1161
19320609 - Död. Oskar Fredrik Pettersson. 1202
19320609 - Dödsfall. 919
19320609 - Från hamnen. 990
19320609 - Från Visby horisont. 943
19320609 - Passagerarelista. 870
19320609 - Pengar till S:t Olofs sjukhus. 1027
19320609 - Rättegångssaker. 992
19320609 - Stor Midsommarfest 1194
19320609 - Temperatur och lufttryck 1020
19320609 - Till den sista vilan 1063
19320609 - Tillkännagivande 1245
19320609 - Västkinde socken måste betala. 1113
19320609 - Visbybio 1141
19320610 - Auktion å myrmark. 990
19320610 - Auktion i Hejde. 960
19320610 - Död. Jacob August Wahlström. 853
19320610 - Död. Maria Laurentina Pettersson. 933
19320610 - En kyrkklocka för 286 kr. 1068
19320610 - Fastighetsauktion i Stenkyrka 862
19320610 - Firma Alex Wahlgren. 773
19320610 - Fönsterborraren ej sinnessjuk. 1062
19320610 - Från hamnen. 933
19320610 - Genom exekutiv auktion, 901
19320610 - Landsbygden. Väte. 958
19320610 - Olämplig som polisman. 983
19320610 - Passagerarelista. 903
19320610 - Temperatur och lufttryck 971
19320610 - Väghinder. 958
19320610 - Visby stadsmissions söndagsskola 971
19320610 En 7-årig råkade springa i vägen 1440
19320611 - Armén. 775
19320611 - Auktion i Fårösund. 1295
19320611 - Auktion. 1140
19320611 - Död. Emil Johansson. 932
19320611 - Exekutiva auktioner 1100
19320611 - Fiskefyr vid Kappelshamn? 1083
19320611 - Fjärdingsmanstjänsten i Väte och Hejde 956
19320611 - Folkhögskolan i Hemse. 1057
19320611 - Förlovningsryktena 1094
19320611 - Från hamnen. 1016
19320611 - Gatusångarna 1065
19320611 - Genom exekutiv auktion, 1174
19320611 - Hamntaxan i Visby. 918
19320611 - Klintehamn. 1003
19320611 - Konkursauktion. 1248
19320611 - Kräftfisket bör börja den 7 aug. 853
19320611 - Landsbygden. Anga. 1130
19320611 - Landsbygden. Hörsne. 1061
19320611 - Lösöreauktion i Visby. 1244
19320611 - På sin 50-årsdag i dag 894
19320611 - Passagerarelista. 1358
19320611 - Rivningen bör få anstå. 929
19320611 - Snäckgärdsbaden, 808
19320611 - Stadsfullmäktige 1167
19320611 - Stadsrevisorernas berättelse. 955
19320611 - Temperatur och lufttryck 1365
19320611 Häktad för lösdriveri 1805
19320613 - Automobilcentralen 1331
19320613 - Död. Anna Karolina Gahnström. 1356
19320613 - Död. Mårten Berglund. 1470
19320613 - En härlig seglardag 1019
19320613 - En lång och hedrande läraregärning 915
19320613 - En lyckad skyttedag. 1087
19320613 - En mystisk kula 962
19320613 - En skolresa 929
19320613 - Ett vakansvikariat 801
19320613 - Förlustår för Gotlands revir. 808
19320613 - Från hamnen. 893
19320613 - Gatuhandeln bör regleras. 846
19320613 - Idrott och sport. 1286
19320613 - Kyrkfullmäktige 1388
19320613 - Legala notiser. 1302
19320613 - Levede mejeriaktiebolag 1109
19320613 - Lysning 938
19320613 - Passagerarelista. 1198
19320613 - Rättegångssaker. 866
19320613 - Temperatur och lufttryck 929
19320613 - Till gravens frid 1098
19320613 - Visby Bio 1329
19320614 - Arméns tyganstalter. 716
19320614 - Auktion i Fårösund. 1256
19320614 - Bilnidingar i farten. 748
19320614 - Död. Agnes Viktoria Hammargren. 1439
19320614 - Död. Georg. 1301
19320614 - Död. Johan Gustaf Nilsson. 1365
19320614 - Död. Mårten Berglund. 1406
19320614 - Död. Tora Heijdenberg. 1272
19320614 - Dödsfall. 764
19320614 - Får inte heta Lennartz. 605
19320614 - Från hamnen. 528
19320614 - Genom exekutiv auktion 597
19320614 - Genom exekutiv auktion, 840
19320614 - Gotlands infanterikår. 689
19320614 - Kämpagraven får ej borttagas? 707
19320614 - Konkursauktion. 1254
19320614 - Landsbygden. Gerum. 779
19320614 - Landsbygden. Väte. 635
19320614 - Lindström. 813
19320614 - Motorbåtstävling 595
19320614 - Passagerarelista. 462
19320614 - Ringa arbetslöshet i Träkumla socken. 622
19320614 - Styrmansexamen 603
19320614 - Täckating på järnålderahallen. 581
19320614 - Temperatur och lufttryck 461
19320614 - Tullverket. 519
19320614 - Tysk segelyacht till Visby. 462
19320614 - Vid statens tekniska skola i Eskilstuna 485
19320614 - Visby-bio 534
19320615 - Auktion i Viklau. 662
19320615 - Bröllop 655
19320615 - De gamla bräderna få deponeras i fornsalen. 711
19320615 - Död. Maria Amanda Siggelin. 613
19320615 - Fornlämningarna få ej borttagas. 702
19320615 - Från hamnen. 932
19320615 - Idrott och sport. 951
19320615 - Infäste 671
19320615 - Inryckning av studenter 659
19320615 - Klintehamn. 987
19320615 - Landsbygden. Eksta. 993
19320615 - Landsbygden. Etelhem. 1003
19320615 - Lastageplatsen särskild lägenhet. 780
19320615 - Lotsverket behjälpligt med kabelutläggningen. 621
19320615 - Mark- och gatufrågor. 601
19320615 - Passagerarelista. 948
19320615 - Rättegångssaker. 912
19320615 - Reparation av kallbadhuset. 676
19320615 - Temperatur och lufttryck 882
19320615 - Utsträckt utskänkningstid. 625
19320615 - Väghinder. 640
19320615 - Vid folkskoleseminariet 667
19320615 - Visby stads arbetsstuga 449
19320616 - Bilmedel till vägunderhållet. 588
19320616 - Deltagande. J. P. STENBERG. 655
19320616 - Deltagande. NILS. 806
19320616 - Död. Anna Elisabet Wallström. 644
19320616 - Död. Ferdinand Johansson. 680
19320616 - Död. Henning. 744
19320616 - Död. Linda. 637
19320616 - Död. Maria Helena Björklund. 690
19320616 - Dödsfall. 717
19320616 - Från hamnen. 751
19320616 - Från Visby horisont. 791
19320616 - Gotlandakt arkiv 774
19320616 - Hemse. 802
19320616 - Idrott och sport. 807
19320616 - Klintehamn. 859
19320616 - Landsbygden. 840
19320616 - Passagerarelista. 720
19320616 - Prislista för fältskjutningen 1123
19320616 - Rättegångssaker. 773
19320616 - S:t Olofs sjukhus. 754
19320616 - Temperatur och lufttryck 809
19320616 - Till vikarierande folkskolärare 835
19320617 - Aktiebolaget Theodor Pettersson 1291
19320617 - Anslag till konservering av Lau prästgård. 844
19320617 - Auktion å foderskörd i Hangvar. 760
19320617 - Auktion å höskörd. 756
19320617 - Auktion i Vänge. 759
19320617 - Befattningen som vapenunderofficer. 628
19320617 - Bidrag till ändringsarbetena å barnhemmet. 711
19320617 - Bungemuseet firar 25-årsjubileum. 876
19320617 - Död. Karolina Kristina Pettersson. 1181
19320617 - Död. Kerstin Maria. 1179
19320617 - Död. Klara. 1181
19320617 - Epidemirapporten, 683
19320617 - Exekutiv auktion, 872
19320617 - Flygvapnet behövde området. 820
19320617 - Från hamnen. 801
19320617 - Genom exekutiv auktion, 848
19320617 - Hembygdsfesten 1317
19320617 - Höauktion i Stånga. 773
19320617 - Högvakten vid Söderport får stå endast fem år. 634
19320617 - Klintehamn. 887
19320617 - Knut Larssons Begravningsbyrå. 1079
19320617 - Konkursauktion. 767
19320617 - Läkarna. 684
19320617 - Lättnader för organistkompetensen. 598
19320617 - Lösöreauktion i Alskog. 709
19320617 - Musikuppvisning av Gotlands infanterikårs musikkår 726
19320617 - Ogillade fjärdingsmansbesvär. 952
19320617 - Östergren & Arvidsson 1184
19320617 - Passagerarelista. 696
19320617 - Röda korset tänker på våra sjukhus. 611
19320617 - Skolöverstyrelsen om lärarevalet i Visby. 652
19320617 - Svenska polisen alarmerad i barnarovet. 1084
19320617 - Tävlingar i gotländsk idrott å Gutavallen. 781
19320617 - Temperatur och lufttryck 766
19320618 - Anstånd med skolhusombyggnader. 810
19320618 - Armén. 664
19320618 - Auktion å tomtmark i Visby. 721
19320618 - Auktion i Eksta. 838
19320618 - Fastighetsauktion. 941
19320618 - Folkskolorna. 1195
19320618 - Förlovning 1269
19320618 - Från hamnen. 1112
19320618 - Furubjers kvarn får tillbyggas. 1170
19320618 - Ingen nedsättning i arrendet. 941
19320618 - Klintehamn. 1203
19320618 - Läkarna. 853
19320618 - Landsbygden. Etelhem. 908
19320618 - Landsbygden. Havdhem. 1049
19320618 - Landsbygden. Näs. 1029
19320618 - Landsbygden. Östergarn. 897
19320618 - Landsbygden. Vänge. 990
19320618 - Ny fastighet. 1294
19320618 - Passagerarelista. 873
19320618 - Platskontrollant för vägarbete. 800
19320618 - Professor Jonny Roosval 1277
19320618 - Ruinspelen återupptagas i sommar. 805
19320618 - Temperatur och lufttryck 845
19320618 - Visby Bio 819
19320618 - Visby-silhuetter i läckra färger 1074
19320620 - Avsked med pension. 783
19320620 - Bör utlänning få se bulverket? 1202
19320620 - Död. Lina Elisabeth Bergström. 836
19320620 - Död. Mathias Klintberg. 1004
19320620 - En allvarlig bilolycka 862
19320620 - En trevlig liten friluftsservering 1081
19320620 - Finska segelflottiljer till Gotland. 925
19320620 - Foderauktion i Buttle. 980
19320620 - Från hamnen. 1167
19320620 - Gotlands läkarehistoria 1602
19320620 - Hemse. 1170
19320620 - Idrott och sport. 1091
19320620 - Järnvägsmannakonferens i Visby. 1168
19320620 - Landsbygden. Källunge. 1026
19320620 - Landsbygden. Sanda. 994
19320620 - Lantbrukstekniska förrättningar. 1001
19320620 - Legala notiser. 895
19320620 - Lysning 1298
19320620 - Mathias Klintberg. 1344
19320620 - Passagerarelista. 917
19320620 - Riksbanken. 860
19320620 - Sjuttio år 935
19320620 - Snäckgärdsbaden 1110
19320620 - Studieresa för fiskare. 1039
19320620 - Temperatur och lufttryck 1001
19320620 - Utländska sludenter campa i Visby nästa månad. 1198
19320620 - Vid navigationsskolan i Stockholm 881
19320620 En vildsint kalv. 1583
19320621 - Barlingbo församlings lån. 1141
19320621 - Brevbäring inom Slite samhälle? 1242
19320621 - En fiskmås tragiska död. 840
19320621 - Ersättning för inbesparat virke. 921
19320621 - Från hamnen. 828
19320621 - Fyrväsendet. 1294
19320621 - Genom exekutiv auktion, 873
19320621 - Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening 1001
19320621 - Höauktion i Fröjel. 1110
19320621 - Höauktion vid Hämmungs Hellvi. 1214
19320621 - Hyllad på 50-årsdagen 1184
19320621 - Ingen smuggling på Gotland. 1258
19320621 - Landsbygden. Bro. 919
19320621 - Lånet för läroverkets ombyggnad. 1124
19320621 - Midsommarkonferens i Roma 892
19320621 - Passagerarelista. 793
19320621 - Statsunderstöd till folkhögskolan i Hemse. 819
19320621 - Temperatur och lufttryck 830
19320621 - Upplåtelse av sågplats. 1152
19320622 - Död. Helny. 934
19320622 - Död. Svea Ingeborg. 868
19320622 - Egnahemsverksamheten i länet. 743
19320622 - Fårösunds norra gatt. 900
19320622 - Femtio år 863
19320622 - Förlovning 751
19320622 - Från hamnen. 898
19320622 - Genom exekutiv auktion, 987
19320622 - Gravsättning. Mathias Klintberg. 842
19320622 - Läkarna. 822
19320622 - Landsbygden. Gammelgarn. 1058
19320622 - Lektor Mathias Klintbergs stoft 813
19320622 - Nya ogillade fjärdingsmannabesvär. 963
19320622 - Passagerarelista. 874
19320622 - Prästmöte. 835
19320622 - Sålda konstverk. 924
19320622 - Stadens folkskola. 815
19320622 - Temperatur och lufttryck 909
19320622 - Till den sista vilan 784
19320622 - Till idrottstävlingarna i Stånga 818
19320622 - Tjänstledighet 889
19320622 - Turistbussar till Lojsta 906
19320622 - Tyska marinens yacht Swantewitt 877
19320623 - Anstånd med arrendena. 1255
19320623 - Auktion i Etelhem. 1079
19320623 - Auktion i Hejde. 924
19320623 - Död. Hilma Jakobsson. 941
19320623 - En intressant konstutställning 748
19320623 - En studieresegrupp 684
19320623 - Får kvarstå i reserven. 650
19320623 - Foderauktion i Bara myr i Etelhem. 960
19320623 - Foderauktion i Hörsne. 1014
19320623 - Förlovade 2418
19320623 - Förlovning 1117
19320623 - Förplägnadsmagasinet i Tingstäde. 933
19320623 - Fortsättningsskolorna. 760
19320623 - Från hamnen. 577
19320623 - Gotlands djurskyddsförening 516
19320623 - Kyrkofullmäktige 605
19320623 - Läkarna. 849
19320623 - Landsbygden. Burgsvik. 1127
19320623 - Landsbygden. Othem. 1024
19320623 - Läroverken. 625
19320623 - Misstankar om spritsmuggling på Gotland. 599
19320623 - Nya fastigheter. 594
19320623 - Passagerarelista. 675
19320623 - Rättegångssaker. 646
19320623 - Stadshotellet 659
19320623 - Temperatur och lufttryck 601
19320623 - Till häradsskrivare 592
19320623 - Visby segelsällskaps kappsegling i Fårösund 1174
19320625 - Auktion å tomtmark i Visby. 704
19320625 - Auktion vid Moos i Stenkyrka. 1125
19320625 - Bäcklaxöring på långvandring. 785
19320625 - Campingplatser på Gotland. 1748
19320625 - Dans 622
19320625 - Den första friluftskonserten 603
19320625 - Död. Hilda Karolin Bittner. 667
19320625 - Död. Johanna Charlotta Karlsson. 940
19320625 - Död. Lars Edvard Ekström. 1035
19320625 - Död. Maria Amalia Jakobina Bolin. 967
19320625 - Död. Rütger Carl Johan Hansson. 986
19320625 - En slagsmålshistoria 1100
19320625 - Fastighetsauktion. 1030
19320625 - Födde 588
19320625 - Fördelning av bensinskattemedlen. 568
19320625 - Förlovade. 1688
19320625 - Från hamnen. 629
19320625 - Härmed kungöres 832
19320625 - Hembygdsfesten på Lojsta slott. 1156
19320625 - Idrott och Sport. 1344
19320625 - Jarramas och Najaden 553
19320625 - Läkarne. 780
19320625 - Midsommarhelgen 1932 663
19320625 - Ny fastighet. 1523
19320625 - På sin 80-årsdag 1183
19320625 - Passagerarelista. 602
19320625 - Skönarve väl så använt som Skinnarve. 741
19320625 - Skördad av döden i unga år 757
19320625 - Temperatur och lufttryck 681
19320625 En allvarlig bilolycka 608
19320627 - Aktiebolaget Klintebys 807
19320627 - Arbetstvisten vid läroverksbygget. 477
19320627 - Auktion. 740
19320627 - Bungemuseet jubilerar. 1175
19320627 - Den första friluftskonserten 562
19320627 - Död. E. N. Lundin. 659
19320627 - Död. Hans Larsson. 986
19320627 - Död. Josefina Öman. 857
19320627 - Död. Karl Albert Jonsson. 801
19320627 - Död. Linnéa Pettersson. 865
19320627 - Död. Sara Hansson. 539
19320627 - Eflerfest på Lojsta. 946
19320627 - Fastighets- och foderauktion 1095
19320627 - Fin lustjakt på besök. 622
19320627 - Foderauktion i Klinte. 733
19320627 - Föreningen 595
19320627 - Första borgenärssammanträde 955
19320627 - Från hamnen. 562
19320627 - Från sjön. 587
19320627 - Gotlands infanterikår. 961
19320627 - Höauktion i Hejde. 807
19320627 - Idrott och sport. 1064
19320627 - Järnsvärdet från Halla. 1103
19320627 - Kappseglingen i Fårösund 1214
19320627 - Läkarna. 551
19320627 - Landsbygden. Havdhem. 1176
19320627 - Lektor Mathias Klintbergs 737
19320627 - Midsommarfesten i Källunge 893
19320627 - Motorkrönikan. 1448
19320627 - Ny svinräkning 508
19320627 - Oroligheterna i Berlin. 579
19320627 - Passagerarelista. 623
19320627 - Rättelse. 1105
19320627 - Revolutionen i Siam. 656
19320627 - Scoutfest på Klinteberget. 596
19320627 - Sjuttiofem år 1071
19320627 - Tempralur och lufttryck 601
19320627 - Tillkännagivande. 939
19320627 Hemfridsbrott vid Källgårds i Stenkumla. 1016
19320627 I diket med motorcykel. 859
19320628 - Amerikansk författarinna 558
19320628 - Atlingbo skoldistrikt. 1004
19320628 - Död. Emma Augusta Lindqvist. 1081
19320628 - Död. Hedda Jonasson. 1100
19320628 - Död. Hilma Augusta Jakobsson. 996
19320628 - Förlovningen i Coburg-Gotha 513
19320628 - Från hamnen. 779
19320628 - Gotlands hemslöjdsförening 882
19320628 - Kronohäktet. 545
19320628 - Kungörelse. 855
19320628 - Kyrkorestaureringarna kunna påbörjas. 1167
19320628 - Landsbygden. Follingbo. 863
19320628 - Landsbygden. Fröjel. 961
19320628 - Landsbygden. Levede. 652
19320628 - Landsbygden. Lokrume. 677
19320628 - Landsbygden. Ö. Fröjel. 955
19320628 - Ny sakristidörr i Öja kyrka. 962
19320628 - Överfältläkare Erhardt 642
19320628 - Restaurering av Gothems kyrka. 992
19320628 - Söderbygdens vattendomstol 1026
19320628 - Statsbidrag till skogsvårdens befrämjande. 521
19320628 - Temperatur och lufttryck 574
19320628 - Till de stora idrottstävlingarna 1068
19320628 - Vid Gotska Sandöns skola 1134
19320628 - Vid I 18:s musikkårs 573
19320628 - Vid J. U. F: festen i Källunge 760
19320629 - Bröllop 532
19320629 - Dansskola 540
19320629 - Död. Katarina Pettersson. 585
19320629 - Död. Sofia Matilda Öström. 563
19320629 - Ett eldsvådetillbud 615
19320629 - Foderauktion i Lokrume. 749
19320629 - Förlovning 930
19320629 - Frälsningsarmén. 509
19320629 - Genom exekutiv auktion, 553
19320629 - Gotlands sparbanksförening 1308
19320629 - Hotell Karlshäll, Burgsvik, tel. 7. 1214
19320629 - Järnvägarnas förvaltning. 908
19320629 - Kyrkosångens vänner i Visby stift 934
19320629 - Landsbygden. Atlingbo. 1105
19320629 - Landsbygden. Fårö. 1008
19320629 - Läroverket i Visby. 684
19320629 - Lösöre- och foderauktion i Lokrume. 633
19320629 - Mathias Klintbergs griftefärd. 693
19320629 - Minnessaker från Visby, 567
19320629 - På Paviliongsplanen 532
19320629 - Postföring även söndagar till Fårösund? 812
19320629 - Skolresefrekvensert har ökats. 540
19320629 - Statsunderstöd till torrläggningsföretag. 1373
19320629 - Temperatur och lufttryck 612
19320629 - Till ledamöter av länsprövningsnämden 1618
19320629 - Trafikbilägarnes inköpsförening 763
19320629 - Uti en hit ingiven ansökning har Kungl. 753
19320629 - Visby segelsällskap 553
19320630 - 75 arbetslösa i Gotlands län utan hjälp. 515
19320630 - Att Gotlands norra Häradsrätt 901
19320630 - Bibliotek på hjul 525
19320630 - Död. Gösta. 533
19320630 - Död. Maria Möller. 946
19320630 - Död. Olof Olofsson. 696
19320630 - Exekutivt 902
19320630 - Fiskefyr vid Kappelshamn? 780
19320630 - Fiskerilån till 14 fiskare på Gotland? 1487
19320630 - Föräldrarna tappade bort gossen. 1207
19320630 - Från hamnen. 488
19320630 - Från sjön. 513
19320630 - Häktad bedragare. 545
19320630 - Landsbygden. Källunge. 661
19320630 - Läroverket i Visby. 569
19320630 - Maria Bergström, Adelsgatan 5. 564
19320630 - N. E. Petterssons Eftr., Adelsgatan 18. 599
19320630 - Ny polisrapport i Kreugeraffären. 693
19320630 - Passagerarelista. 486
19320630 - Prästerligt. 1281
19320630 - Rättegångssaker. 558
19320630 - Slite. 734
19320630 - Smuggling och motbok. 553
19320630 - Temperatur och lufttryck 566
19320630 - Till folkskollärarinna i När 1272
19320630 - Tvisten vid läroverksbygget. 564
19320630 - Visby stad planerar gatuarbeten, 516
19320630 - Visning i Gotlands Fornsal. 458
19320801 - Allmänna valmansförbundet på Gotland 603
19320801 - Anna Dahlström 683
19320801 - Bland resande hit 560
19320801 - En bilkollision 612
19320801 - En del oljemålningar 574
19320801 - Ett drama i Slite. 596
19320801 - Ett kraftigt åskväder 670
19320801 - Från hamnen. 1005
19320801 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 635
19320801 - I kronohäktet 556
19320801 - Lotsångaren Stockholm, 524
19320801 - Maria Johanna Vestergren 768
19320801 - På sin 60-årsdag i dag 614
19320801 - Passagerarelista. 632
19320801 - Petter Alfred Vestberg 582
19320801 - Temperatur och lufttryck 648
19320802 - Åttiofem år 605
19320802 - Besvären hos prövningsnärnden. 629
19320802 - Fall av mjältbrand 678
19320802 - Hyllningarna för riksdagsman Gardell i Näs 551
19320802 - Ingen fara med läkarvården vid Fårösund. 698
19320802 - Kärleksdramat i Slite. 663
19320802 - Passagerarelista. 717
19320802 - Sjuttiofem år 505
19320802 - Stor lösöreauktion i Fidenäs. 696
19320802 - Tillstyrkt friköp. 684
19320802 - Tornet "Blacken" på Skeppargatan. 699
19320802 - Tulluppbörden 517
19320802 - Vallstena rum. 774
19320803 - Anna Johansson 495
19320803 - Åttiofem år 510
19320803 - Auktion å växande gröda. 671
19320803 - Borgerlig samverkan vid valen. 472
19320803 - Förlovning 554
19320803 - Fornminnesinventeringen går i rask takt. 581
19320803 - Från hamnen. 559
19320803 - Gravfältet "Domarsätet" avröjt och kartlagt. 640
19320803 - Havsvattnets temperatur 618
19320803 - Jaktförbud. 535
19320803 - Livlig turistsäsong på Gotland. 662
19320803 - Minskat anslag till vården av Visby ruiner? 682
19320803 - På sin 85 årsdag 590
19320803 - Parkeringen å Strandgatan. 517
19320803 - Passagerarelista. 707
19320803 - Prästerligt. 698
19320803 - Snäckgärdsbaden. 517
19320803 - Svenskbyborna 670
19320803 - Tillkännagivande. 656
19320804 - Arbetsförmedlingens rapport 571
19320804 - Barnens dag 549
19320804 - Barnensdagstombolan 526
19320804 - Dansparet Blizzard 556
19320804 - En ringmarkt duva 618
19320804 - Ett större sommarläger 646
19320804 - Från hamnen. 506
19320804 - Landsbygden. DALHEM. 510
19320804 - Landsbygden. HABLINGBO. 626
19320804 - Lanthamnarna. 544
19320804 - Mark för kyrkogårdsutvidgning. 563
19320804 - Motorvagnen vid Gotlands järnväg, 802
19320804 - Passagerarelista. 754
19320804 - Rättegångssaker. 572
19320804 - Sångstund 609
19320804 - Sjuttio år 521
19320804 - Skogsrussen premieras. 653
19320805 - Ångaren Renates undergång. 748
19320805 - Auktion i Bäl. 569
19320805 - Auktioner i Fole 624
19320805 - Barnens dags eabaret 516
19320805 - Det mystiska fyndet vid Gnisvärd. 795
19320805 - Det mystiska fyndet vid Gnisvärd. 927
19320805 - En ringmärkt and 641
19320805 - En ståtlig syn 784
19320805 - Extra billigt 661
19320805 - Från hamnen. 616
19320805 - Gotlands valkretsförening av bondeförbundet 608
19320805 - Grisen på manövertävlingens program 596
19320805 - Inspektion av de allmänna skogarna på Gotland 622
19320805 - Körkortsinnehavarna och läkarundersökningen. 553
19320805 - Litet regn 944
19320805 - Passagerarelista. 628
19320805 - Resultatet av Visbyseglingen 595
19320805 - Tysklands-linien dröjer. 604
19320805 - Väganslagsbehovet på Gotland ringa. 611
19320806 - A. F. Jakobsson 611
19320806 - Apropos turister 605
19320806 - Arbetslösheten i Träkumla socken. 577
19320806 - Arvsfondsbidrag till två familjer? 619
19320806 - Förslag om inkorporering av Visby socken. 654
19320806 - Friköp av prästgärdsområde. 580
19320806 - Herman Beckman 696
19320806 - Högre statspension. 590
19320806 - Kassalåda upphittad. 540
19320806 - Klintehamns högre folkskola 626
19320806 - Konung Carl Johans fond i Visby. 613
19320806 - Landsbygden. AKEBÄCK. 699
19320806 - Landsbygden. FARDHEM. 899
19320806 - Landsbygden. KÄLLUNGE. 711
19320806 - Landsbygden. WALLSTENA. 632
19320806 - Nykterhetsnämdens berättelse. 724
19320806 - På sin sextioårsdag i dag 631
19320806 - Passagerarelista. 662
19320806 - Skall kronan efterskänka sin fordran ? 528
19320808 - Ångaren Renates undergång. 650
19320808 - En simmarbragd på Gotlandskusten. 458
19320808 - En vävkurs 640
19320808 - Ett ganska krattigt oväder 628
19320808 - Flygtrafik Stockholm-Visby nästa år? 636
19320808 - Gotlands blåbandsförbunds sommarting 644
19320808 - Gotlands läkarehistoria. 797
19320808 - Högerns kandidatlistor 553
19320808 - Kullenbergstorp på Gotlandsbesök. 1095
19320808 - Massakonflikten och de gotländska kalkbrotten. 641
19320808 - Om Göteborgspokalen 588
19320808 - Passagerarelista. 713
19320808 - Sigrid 601
19320808 - Till vikarierande småskollärarinna 680
19320808 - Tionde nordiska söndagsskolkonferensen, 682
19320808 - Ungdomslogernas sommar läger 639
19320808 - Vackra prov på körskicklighet 637
19320809 - Antalet sökande 576
19320809 - Arbetslösheten i Othems socken. 557
19320809 - Åter oväder över ön. 620
19320809 - Auktion å gröda och rotfrukter. 792
19320809 - Besök hos skogsrussen. 660
19320809 - Bilmissödet på Hejdebyväg 586
19320809 - Biträde på vägingenjörsexpeditionen. 618
19320809 - De frisinnade använda blott en valsedel. 691
19320809 - De frisinnade använda blott en valsedel. 597
19320809 - Emma Gustava Johansson 720
19320809 - Genom exekutiv auktion, 555
19320809 - Godkända broritningar. 678
19320809 - Gott år för Gotlandshonungen i år. 663
19320809 - Inlösen av fornfynd. 613
19320809 - Karl Hallberg 657
19320809 - Lotterimedel till kulturhistoriska museet i Bunge. 599
19320809 - Om Vallstena rum 574
19320809 - Passagerarelista. 573
19320809 - Prickningsintermezzo. 608
19320809 - Sexttio år 725
19320809 - Syneförrättning. 554
19320809 - Till gravens ro 656
19320809 - Tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik 670
19320810 - 30-årsjubileum 826
19320810 - Arbetslösheten. 568
19320810 - Charles William May 652
19320810 - De unga Visbyofficerarna och sprittilldelningen. 650
19320810 - Den blockerade ärtbilen spökar. 609
19320810 - Elisabet Ekström 625
19320810 - En äventyrlig seglats från Nynäs. 709
19320810 - En tysk ånglustyacht, 629
19320810 - Från hamnen. 525
19320810 - Genom exekutiv auktion, 595
19320810 - Hysteriskt intermezzo. 729
19320810 - Ingen vanhävd på Gotland. 613
19320810 - Kommunala mellanskolorna. 709
19320810 - Landsbygden. HABLINGBO. 665
19320810 - Landsbygden. LINDE. 746
19320810 - Lotsångaren Stockholm, 678
19320810 - Passagerarelista. 794
19320810 - Stenkumla hushållningsgille 564
19320810 - Syneförrättning. 576
19320811 - Ångaren Borgholm, 660
19320811 - Arbetslösheten i Träkumla. 531
19320811 - Den äventyrliga seglatsen. 654
19320811 - Dödsfall. 597
19320811 - Ett sällskap amerikanska turister, 523
19320811 - Exekutiv auktion 621
19320811 - Från hamnen. 688
19320811 - Läkarna. 719
19320811 - Landsbygden. EKSTA. 624
19320811 - Landsbygden. FRÖJEL. 596
19320811 - Landsbygden. VAMLINGBO. 594
19320811 - Landstingsskatten 583
19320811 - Öja församling vill sälja donationsfastighet. 566
19320811 - Ordningsvakt vid nöjestillställningar. 629
19320811 - På Vallstena rum 626
19320811 - Passagerarelista. 705
19320811 - Rättegångssaker. 635
19320811 - Svinen skola åter räknas. 696
19320811 - Till löjtnanter 877
19320811 - Till ordinarie småskollararinna 694
19320811 - Vackra motiv från Visby 1157
19320811 - Väghinder. 534
19320813 - Bröllop 646
19320813 - Bulverkets dag. 936
19320813 - En olyckshändelse, 616
19320813 - Frälsningsarmens livräddningsscouter, 583
19320813 - Passagerarelasta. 637
19320813 - Södra häradets vägkassa. 591
19320813 - Stadens brandkår. 576
19320813 - Statsanslag till hemslöjdens befrämjande. 688
19320813 - Svenskt medborgarskap åt svenskbybor. 774
19320813 - Vattnets temperatur 650
19320813 - Viceroy of India 622
19320815 - En vällyckad hembygdsfest 627
19320815 - Flygfotos av Gotlands fornminnen. 730
19320815 - Generalfältläkaren skall yttra sig om sjukvården. 627
19320815 - Gotlands skytteförbunds 574
19320815 - Greta Garbo till Visby. 632
19320815 - Havsvattnets temperatur 560
19320815 - Idrottsplats i Slite som reservarbete? 681
19320815 - Konserten i afton 609
19320815 - Läroverket. 608
19320815 - Nils 656
19320815 - Passagerarelista. 749
19320815 - Riksförsäkringsanstaltens ortsombud. 672
19320815 - Soldatmissionssällskapets årsmöte 640
19320815 - Våldsverkaren i Slite inför rätta. 1195
19320815 - Valrörelsen. 610
19320817 - Å exekutiv auktion 684
19320817 - Alexander Wallander 910
19320817 - Anders Petter Hederstedt 755
19320817 - Bättre hägnader för skogsruse på Lojstahed. 622
19320817 - Belöningar för dödade sälar. 570
19320817 - Bröllop 703
19320817 - Epedimirapporten 599
19320817 - Fältgudatjänsten i Tingstäde 619
19320817 - Föredrag om silverfynd i Fornsalen. 595
19320817 - Från hamnen. 622
19320817 - Landsbygden. EKSTA. 624
19320817 - Landsstaten. 714
19320817 - Läroverksläkarens årsberättelse. 647
19320817 - Miller, U. S. A. 616
19320817 - Mostjocket - nytt namn för fastighet? 627
19320817 - Passagerarelista. 659
19320817 - Sjuttiofem år 553
19320817 - Stor folkfest. 662
19320817 - Till konfirmandkursen i Västergarn 730
19320817 - Till svenska medborgare 825
19320817 - Till vikarierande lärare 587
19320818 - Bröllop 591
19320818 - Från hamnen. 607
19320818 - Fyraårig flicka överkörd av springpojke. 761
19320818 - Hemse. 804
19320818 - Kyrkoherde Emil Ekman död. 675
19320818 - Lindberghs nya baby. 691
19320818 - Lotsångaren Stockholm, 583
19320818 - Medeljörerna i moderna femkampen på segerpallen. 682
19320818 - Passagerarelista. 666
19320818 - Rättegångssaker. 722
19320819 - Allmän fiskehamn på Ljugarn 670
19320819 - Allmän väg till Gnisvärd. 721
19320819 - Auktion lösöre i Slite. 706
19320819 - Bulverkets dag i Tingstade 991
19320819 - Celebert besök. 820
19320819 - En serie visbyartiklar, 1244
19320819 - Exekutivt 808
19320819 - Från hamnen. 660
19320819 - Genom auktion 705
19320819 - Hagrummet - nytt fastighetsnamn. 636
19320819 - Högre allmänna läroverket. 723
19320819 - Ingen internläkare vid lasarettet. 715
19320819 - Ingen J. O:s åtgärd. 872
19320819 - Johanna Maria Elisabet Ström 744
19320819 - Jordbrukspolitiska föredrag 600
19320819 - Landsbygden. HEJDEBY. 604
19320819 - Lösöreauktion. 702
19320819 - Lustjakterna. 633
19320819 - Medeltida grindstolpar i Burs. 774
19320819 - Om Visby simsällskaps jubileumstävlingar 698
19320819 - Öppen spis i hallen — redan på medeltiden? 1242
19320819 - Passagerarelista. 687
19320819 - Selma Kristina Johansson 664
19320819 - Stor höstfest 688
19320819 - Ved- & virkesauktion i Fleringe. 812
19320820 - Armén. 801
19320820 - För Föreningen Gotlands moderata kvinnor 852
19320820 - Förskingringen vid exekutionsverket. 669
19320820 - Gotlands artillerikår. 809
19320820 - I konfirmandkursen för manlig ungdom, 720
19320820 - Landsbygden. ALVA. 608
19320820 - Medaljörerna i trestegshopp, 676
19320820 - Nykterhetskurs i Visby nästa år? 579
19320820 - På sin 50-årsdag 587
19320820 - Passagerarelista. 905
19320820 - Till den sista vilan 643
19320820 - Villkoren för eldbegängelse. 587
19320822 - Åttio år 609
19320822 - Axel Filip Andersson 649
19320822 - Bio. Regina. en natt i Wien. 695
19320822 - Den 76-årige klockaren hyllad. 616
19320822 - En högtidlig jordfästning 626
19320822 - Extra kyrkostämma 611
19320822 - Fest i Tingstäde. 1284
19320822 - Ford vagnar. 874
19320822 - Föreningen Gotlands kontrollassistenter 637
19320822 - Förslaget till värmeledning i Akebäcks kyrka omarbetas. 596
19320822 - Från hamnen. 636
19320822 - Gotlands travsällskap 674
19320822 - Klintehamn. En svår trafikolycka 750
19320822 - Kungörelse. 816
19320822 - Landsbygden. LJUGARN. 698
19320822 - Olyckshändelse ombord. 639
19320822 - Passagerarelista. 672
19320822 - Skadegörelse i Gotlands Fornsal. 635
19320822 - Slite. Ett politiskt föredrag 689
19320822 - Till den sista vilan 630
19320822 - Vådaskott under jakt. 750
19320824 - Bröllop 627
19320824 - Dr Björnberg stationeras i Härnösand. 739
19320824 - Eldsvåda i kronobageriet. 679
19320824 - En cykelolycka 668
19320824 - Från hamnen. 612
19320824 - Gotland behöver idrottsplatser. 635
19320824 - Gotlands artillerikår. 679
19320824 - Gotlands motorförening 599
19320824 - Hemse. Föredrag 575
19320824 - Husmödrar på Gotland få belöning. 623
19320824 - Lasarettet skall ombyggas. 628
19320824 - Lösöreauktion i Hangvar. 891
19320824 - Lösöreauktion i Lärbro. 682
19320824 - Passagerarelista. 814
19320824 - Slite. 95 år 654
19320824 - Som sjukvikarie i folkskolan 650
19320824 - Till "Niobes" minne. 836
19320824 - Visby Bio, Greta Garbo. 642
19320825 - Att elden var lös på Östra Vi 8162
19320825 - En allvarlig olyckshändelse 686
19320825 - Försvunnen. 832
19320825 - Från hamnen. 594
19320825 - Kamrerarebefattningen vid landstinget 718
19320825 - Klintehamn. Politik. 627
19320825 - Landsbygden. BURGSVIK. 759
19320825 - Landsbygden. GRÖTLINGBO. 695
19320825 - Landsbygden. VALLSTENA. 789
19320825 - Lysning 645
19320825 - Ombyggnaden av lasarettet. 1203
19320825 - Passagerarelista. 632
19320825 - Rättegångssaker. 742
19320825 - Sammantraden med fiskarne på Gotland 646
19320825 - Sökande till barnhemsinspektrisbefattningen. 654
19320825 - Upphöra maltbrand. 693
19320826 - Carlsöresorna upphöra. 658
19320826 - Den flygande familjen. 634
19320826 - Den sista friluftskonserten 659
19320826 - Elektrisk belysning i Hemse kyrka. 721
19320826 - En sommarfest 659
19320826 - Fortsättningsskolorna. 641
19320826 - Från hamnen. 719
19320826 - Friköp av ecklesiastik jord. 908
19320826 - Gotlands turistförening 680
19320826 - Gotlandstrupperna filmas. 815
19320826 - Intet statsbidrag till idrottsplatsen i Slite. 567
19320826 - J. Erik Siltberg. 596
19320826 - Kungörelse om värnpliktstjänstgöring. 859
19320826 - Landshövding Cedercrantz död. 616
19320826 - Passagerarelista. 646
19320826 - Tullen håller ej expeditionslokaler! 641
19320826 - Vid Visby högre allmänna läroverk 1182
19320827 - A. K. kan ej medge tjänstebrevsrätt. 659
19320827 - Alma Lindström 770
19320827 - Avsked 738
19320827 - Bensinskatt från nöjesbåtar till fiskets främjande. 679
19320827 - Fixt anslag för ämbetsverkens expenskostnader? 628
19320827 - Från hamnen. 639
19320827 - Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar 717
19320827 - Greta Garbofilmen Inspiration 553
19320827 - Högre folkskolan i Slite. 688
19320827 - Landsbygden. DALHEM. 592
19320827 - Måste avstå från sergeantsbefordran? 632
19320827 - Mordet vid S:t Hansgatan. 1138
19320827 - Motorcyklist kolliderar med skenande hästar. 690
19320827 - Passagerarelista. 755
19320827 - Stadens folkskolor. 869
19320827 - Till arméns underofficersskola 795
19320827 - Tullverket. 651
19320827 - Vattnets temperatur 478
19320827 - Vid Tekniska skolan, 603
19320827 - Visby stad vädjar åter till A. K. 612
19320827 - Visby stads markbyte inför k. m:t. 783
19320827 - Visby torgpriser. 874
19320830 - Å exekutiv auktion, 644
19320830 - Allmänne åklagarens sista mål. 826
19320830 - Avtalsförhandlingar vid Fårösunds norra gatt. 608
19320830 - Flygaren Kurt Björkvall, 879
19320830 - Från hamnen. 674
19320830 - Gotlands järnhandlareförening 601
19320830 - Gotlands skytteveteraners förening 693
19320830 - Gustaf-Adolfs-festen i Nürnberg 664
19320830 - I England hållas f. n. stora militärmanöver. 604
19320830 - Landsbygden. ANGA. 965
19320830 - Landsbygden. ARDRE. 675
19320830 - Landsbygden. LOKRUME. 999
19320830 - Landsförsamlingen uttalar sig för inkorporering. 527
19320830 - Myntfyndet i Sundre kyrka till historiska museet? 604
19320830 - Päronblom 661
19320830 - Passagerarelistan. 679
19320830 - Postverket. 602
19320830 - Rättegångssaker. 573
19320830 - Sjuttiofem år 633
19320830 - Södra häradets väghållningsskyldige 574
19320830 - Till extraordinarie lärarinna 667
19320830 - Vid norra häradets vägstämma 672
19320830 - Vid Visby högre flickskola 820
19320831 - Amiral Arvid Lindman 551
19320831 - Ändring i flerårsplanen för Gotlands län, 582
19320831 - Bröllop 933
19320831 - Dr Sandahl utnämd. 607
19320831 - En barnrik gotlandsfamilj. 936
19320831 - Första borgenärssammanträdet 571
19320831 - Första borgenärssammanträdet i kyrkoherden Kåre Skredsviks 549
19320831 - Från hamnen. 578
19320831 - Fröken Märtha Isaeus utmärker sig ånyo i tennis. 723
19320831 - Hans Olsson 536
19320831 - Högre allmänna läroverket. 659
19320831 - I stadens folk- och småskolor 1046
19320831 - Kommunalstämman i Hellvi 683
19320831 - Lösöreauktion i Visby. 710
19320831 - Lösöreauktion vid Skällstäde Hangvar. 736
19320831 - Priset för lägenheten iske oskäligt? 1259
19320831 - Sjuttiofem år 634
19320831 - Snäckgärdsbaden 612
19320831 - Södra häradets ordinarie vägstämma 656
19320831 - Statspolisens organisation. 610
19320831 - Till kaptener 591
19320831 - Till ordinarie småskollärarinna 695
19320831 - Våra gotländska lantarbetare 718
19320901 - Biograferna. 801
19320901 - Från hamnen. 469
19320901 - Kungörelse. 433
19320901 - Landsbygden Hejde. 598
19320901 - Landsbygden Hellvi. 672
19320901 - Landsbygden Tofta. 633
19320901 - Läroverken. 376
19320901 - Passagerarelista. 621
19320901 - Prästerligt. 713
19320901 - Rättegångssaker. 845
19320901 - Reservofficersexamen 357
19320901 - Rute Biografen. 478
19320901 - Sjuttio år 697
19320901 - Stella Polaris, 490
19320901 - Temperatur och lufttryck 525
19320901 - Tillkännagivande 391
19320901 - Vid kronohäktet 370
19320901 - Vid Visby högre flickskola 361
19320902 - Amiral Lindmans gotlandsturné. 489
19320902 - Auktion i Hemse. 510
19320902 - Biograferna. 598
19320902 - Död. Carl Isidorius Kahlström. 560
19320902 - Död. John Bäckvall. 625
19320902 - Död. Knut Arvid Larsson. 629
19320902 - Död. Maria Bergman. 395
19320902 - Död. Svante Valfrid Hamberg. 473
19320902 - Dödsfall. 718
19320902 - En vovves tragiska död. 409
19320902 - Fåraveln inspekteras. 647
19320902 - Födde, Död. 381
19320902 - Fornsalen erhåller flöjel som gåva. 470
19320902 - Från hamnen. 383
19320902 - Gräns även för besparingar! 368
19320902 - Landsbygden. Vall. 696
19320902 - Ljugarns veterinärdistrikt. 485
19320902 - Lösöreauktion i Visby. 399
19320902 - Passagerarelista. 510
19320902 - Temperatur och lufttryck 395
19320902 - Torpedförrådet i Fårösund får anstå? 497
19320902 - Turistsäsongen 1932. 325
19320903 - Amiral Arvid Lindman 536
19320903 - Arbetsförmedlingen under augusti månad. 442
19320903 - Arbetslösheten i Othems socken. 497
19320903 - Armén. 331
19320903 - Busskommunikationerna 1932 —juni 1933. 524
19320903 - Dagens postbåt 306
19320903 - Den döde hunden 412
19320903 - Död. Klas Johannes Larsson. 547
19320903 - Död. MARY. 507
19320903 - Epidemirapporten. 581
19320903 - Från hamnen. 414
19320903 - Gotlands artillerikår. 371
19320903 - Gotlands trupper. 330
19320903 - Klintehamn. 649
19320903 - Klintehamns lotsplats. 535
19320903 - Kungörelse. 741
19320903 - Låt bli ejdrarna uid Visbystranden. 436
19320903 - Obehöriga passagerare. 413
19320903 - Passagerarelista. 456
19320903 - Red. Enanders föredrag i Sanda inställt. 523
19320903 - Systembolaget i Visby. 409
19320903 - Temperatur och lufttryck 410
19320903 - Tulluppbörden 369
19320903 - Vaktombyte vid Frälsningsarén. 379
19320903 - Västerhejde Visby järnväg. 600
19320903 - Ved- och virkesauktion i Hellvi. 528
19320903 - Visby stadsbibliotek 385
19320905 - Arbetslösheten på norra Gotland i vinter. 463
19320905 - Avgående landsfiskal. 761
19320905 - Bröt benet vid kollisionen. 1041
19320905 - Död. Karolina Johanna Olsson. 557
19320905 - Död. Maria Löfgren. 547
19320905 - Ett rätt kraftigt oväder 679
19320905 - Fortsatt anslag till Visby arkivdepå. 486
19320905 - Gotlands läns landsting 413
19320905 - Gotländsk hundraåring. 1017
19320905 - Gotlänning disputerar för doktorsgraden. 358
19320905 - Högre allmänna läroverket. 364
19320905 - Idrott och sport. 807
19320905 - Kustflottans övningar. 967
19320905 - Lantmannaskolan i Hemse.he 514
19320905 - Legala notiser. 411
19320905 - Lösöreauktion i Ljugarn. 524
19320905 - Lösöreauktion vid Vägome i Lärbro. 500
19320905 - Lysning 383
19320905 - Minne. CARL OTTO BOYS. 447
19320905 - Passagerarelista. 499
19320905 - Sextio år 346
19320905 - Studentmäss vid A. 7. 485
19320905 - Temperatur och lufttryck 366
19320906 - 1.500 krigare på Visborgs slätt 377
19320906 - Auktion å utsädesvete i Roma. 533
19320906 - Biograferna. 554
19320906 - Den nya stiftsnämden. 904
19320906 - Död. Bertil. 391
19320906 - Dödsolycka på Östra Vi. 684
19320906 - Fornlämning skadad av grustäkt. 548
19320906 - Från amiral Lindmans besök på Gotland. 485
19320906 - Från hamnen. 387
19320906 - Gotlands artillerikår. 335
19320906 - Gotländska lantmännens centralförening 536
19320906 - Grustakten får fortsättas.ha 672
19320906 - Hemse. 576
19320906 - Landsstaten. 376
19320906 - Minskad utsyning av ek på Gotland. 372
19320906 - Passagerarelista. 579
19320906 - Rättegångssaker. 1408
19320906 - Temperatur och lufttryck 381
19320906 - Torsburgs hembygdsföreninglj 979
19320907 - Auktion i Kräklingbo. 645
19320907 - Biträde åt vägingenjören. 396
19320907 - Dagens postbåt 361
19320907 - Död. Alfred Hafdelin. 498
19320907 - Död. Ingvar. 558
19320907 - Död. Sanna. 437
19320907 - Församlingarna. 384
19320907 - Från hamnen. 421
19320907 - Landsbygden. Lärbro. 659
19320907 - Länsstyrelsen. 355
19320907 - Lönetvisten i Fårösunds norra gatt. 484
19320907 - Passagerarelista. 445
19320907 - Pensionsstyrelsens skolfilm 422
19320907 - Sextio år 409
19320907 - Temperatur och lufttryck 409
19320907 - Tuberkulosvården. 305
19320907 - Uti urarvakonkursen 477
19320908 - Död. Edit Anna Karolin. 530
19320908 - Från hamnen. 461
19320908 - Från sjön. 385
19320908 - Fridlyst raukområde. 654
19320908 - Högre allmänna läroverket. 426
19320908 - Landsbygden. Linde. 585
19320908 - Landsbygden. Lokrume. 520
19320908 - Landsfiskalstjänsten 646
19320908 - Landstingsskatten 360
19320908 - Minne. John Bäckvall. 548
19320908 - Örlogsbesök i Kappelshamn. 519
19320908 - På sin hundrade födelsedag 639
19320908 - Passagerarelista. 568
19320908 - Passagerarelista. 374
19320908 - Rättegångssaker. 583
19320908 - REGINA - Spion B 24. 601
19320908 - Statsanslaget till tuberkulossjukhusen. 543
19320908 - Strejk vid arbetena i Fårösunds norra gatt. 522
19320908 - Temperatur och lufttryck 464
19320908 - Till kamrerare 471
19320908 - Visby Bio - M. 549
19320912 - Barlingbo församlings skollån tillstyrkt. 593
19320912 - Biskopsvisitation 790
19320912 - Deltagit. SANNA. 384
19320912 - Död. Elin Maria Josefina Klintström. 534
19320912 - Död. Emil Sigfrid Andersson. 673
19320912 - Död. Erik Axel Eriksson. 389
19320912 - En bilolycka på Stenkumlaväg. 537
19320912 - Femtio år 420
19320912 - Från artillerikåren. 407
19320912 - Från infanterikåren. 374
19320912 - Hastigt dödsfall 443
19320912 - Högre folkskolan i Slite. 497
19320912 - Inga bilmedelsförskott till vägföretag på Gotland? 370
19320912 - J. K. om besvären över Burmeisterska stipendiet. 396
19320912 - Kungörelse. 636
19320912 - Länsstyrelsen. 549
19320912 - Legala notiser. 611
19320912 - Lysning 479
19320912 - På sin 75-årsdag 463
19320912 - Passagerarelista. 549
19320912 - Porträttmålaren Torger Seter 393
19320912 - REGINA - En studentskas bekännelser. 540
19320912 - Temperatur och lufttryck 472
19320912 - Visby Bio - Kärlek och kassabrist. 726
19320913 - Biograferna. 572
19320913 - Död. Hanchen Ekström. 378
19320913 - Död. Ingrid. 384
19320913 - Död. Nils Josef. 609
19320913 - Dödligheten i Visby. 411
19320913 - Folkskolinspektörens reseanslag uppdelas ej. 373
19320913 - Från hamnen. 441
19320913 - Gotlands infanterikår. 381
19320913 - Högre allmänna läroverket. 437
19320913 - Kusinerna få ärva. 479
19320913 - Maltdryckskontrollen. 419
19320913 - Ormbiten under lingonplockning. 686
19320913 - Passagerarelista. 555
19320913 - Temperatur och lufttryck 409
19320914 - Anslag till fiskehamn vid Ljugarn. 527
19320914 - Berättelser till stadsfullmäktige. 399
19320914 - Biograferna. 547
19320914 - Död. Maria Louise Kihlherg. 440
19320914 - Dödsfall. 419
19320914 - Elektricitetsverkets ledningsnät. 339
19320914 - Flyttad pilsnerdricksrättighet. 405
19320914 - Från hamnen. 435
19320914 - Från sjön. 374
19320914 - Genom exekutiv auktion, 587
19320914 - Gotland förenas med Öland till ett revir? 442
19320914 - Hälsovårdsordningen. 422
19320914 - Hästarna rusade in bland militären. 1184
19320914 - Ihjälsparkad av en häst. 1034
19320914 - Infäste 419
19320914 - Kommunala mellanskolorna. 426
19320914 - Kyrkoherdetjänsten i Fardhems,li 626
19320914 - Landsbygden. Anga. 621
19320914 - Landsbygden. Linde. 520
19320914 - Läroverken. 515
19320914 - Ogillade besvär. 526
19320914 - Passagerarelista. 556
19320914 - Poliskårens lönefråga. 356
19320914 - Rapphönsjakten. 473
19320914 - Skulle vi glömma hr Engberg? 367
19320914 - Statskonsulent Carlberg leder ostlagerbedömningen. 832
19320914 - Stockholms varpkastningsförbunds tävlingar i varpa. 457
19320914 - Stor Lösöreauktion å Klintehamn. 553
19320914 - Svenskt medborgarskap åt svenskbybo. 508
19320914 - Temperatur och lufttryck 411
19320914 - Visby stads yrkesskolor. 433
19320915 - Biograferna. 538
19320915 - Död. Karl Fredrik Ferdinand Johansson. 490
19320915 - Egendomsaffär. 349
19320915 - Från hamnen. 363
19320915 - Generalfälttygmästaren, 489
19320915 - Gotlands artillerikår. 340
19320915 - Häradsskrivarna. 302
19320915 - Herbert Malmback, 376
19320915 - Höstens militära övningar 337
19320915 - Jaktförbud. 685
19320915 - Jordfästning. 343
19320915 - Månförmörkelsen 334
19320915 - Moderniseringsarbete i bageribyggnaden. 345
19320915 - Ny fastighet. 1267
19320915 - Passagerarelista. 499
19320915 - Rättegångssaker. 869
19320915 - Slite. 472
19320915 - Temperatur och lufttryck 379
19320915 - Tillkännagivande 368
19320915 - Vägfullmäktige ersätta vägstämma? 355
19320915 - Vid kommunalskatteuppbörden 382
19320915 - Visby kallbadhus 352
19320916 - 5,000 kr. till Visby. 453
19320916 - Arméns läkareorganisation. 356
19320916 - Auktion å grisar och virke. 613
19320916 - Auktion vid Westöös i Hall. 707
19320916 - Avgälden höjes icke. 379
19320916 - Biskopen ordförande i stiftsnämnden. 332
19320916 - Biskopsvisitation 537
19320916 - Död. Edvard Alfred Hultgren. 738
19320916 - Fastighets- och lösöreauktion i Hall. 638
19320916 - Födde och Döde. 374
19320916 - Från hamnen. 445
19320916 - Gotlänningar döda i amerika. 752
19320916 - Kemiska stationen i Visby. 456
19320916 - Landsbygden. Hablingbo. 494
19320916 - Landsbygden. Kräklingbo. 726
19320916 - Landshövding Rodhe tjänstledig. 376
19320916 - Lantmannaskolan får högre anslag. 702
19320916 - Lösöreauktion i Väte. 573
19320916 - Lösöreauktion i Visby. 633
19320916 - Passagerarelista. 542
19320916 - Postverket. 382
19320916 - Riksdagsmannavalet 504
19320916 - Systembolaget köper transportbil. 441
19320916 - Temperatur och lufttryck 416
19320916 - Tillkännagivande. 545
19320916 - Väghinder. 791
19320917 - Anslag till lägerkassorna. 438
19320917 - Arméns rekrytering. 309
19320917 - Avsked 431
19320917 - Bageriet vid I. 18 iståndsättes. 436
19320917 - Bröllop 480
19320917 - De "snuskiga" gotlänningarna. 378
19320917 - Död. Axel Kronholm. 552
19320917 - Död. Oscar Svensson. 563
19320917 - Dödsfall. 392
19320917 - En serie offentliga möten 782
19320917 - En stämningsfull sorgehögtid 418
19320917 - Från hamnen. 442
19320917 - Gotlands artillerikår. 463
19320917 - Kullstött av en cyklist 408
19320917 - Kylleys lotsplats. 389
19320917 - Lasarettet. 362
19320917 - Lokala bidrag till kemiska stationerna? 357
19320917 - Nittio år 400
19320917 - Onödigt skärpa justeringsplikten för mått och vikt. 481
19320917 - Passagerarelista. 506
19320917 - Postverket. 363
19320917 - Stödlånen nedprutas med 90 proc.! 401
19320917 - Temperatur och Lufttryck 412
19320917 - Till löjtnant 385
19320917 - Tre kronor 978
19320917 - Visby stads uppkomst. 674
19320919 - Biskopsvisitation 820
19320919 - Död. Ellen Berggren. 363
19320919 - En dödsfärd i Follingbo. 881
19320919 - Epidemirapporten. 590
19320919 - Första borgenärssammanträde 617
19320919 - Från hamnen. 360
19320919 - Gotlands artillerikår. 381
19320919 - Gotlands gymnastikförbund 385
19320919 - Idrott och sport. 923
19320919 - Klintehamns lotsplats. 508
19320919 - Landsbygden. Vänge. 589
19320919 - Lanthamnarna. 559
19320919 - Legala notiser. 416
19320919 - Lösöreauktion i Klinte. 583
19320919 - Lösöreauktion i Visby. 418
19320919 - Lysning 400
19320919 - Norra Lunds myrs dikningsföretag. 719
19320919 - Nya fyrar i fem fiskelägen. 793
19320919 - På sin 90-årsdag 379
19320919 - Passagerarelista. 457
19320919 - Sextio år 381
19320919 - Tack. Elin Klintström. 359
19320919 - Tack. Emil. 368
19320919 - Tack. INGRID. 349
19320919 - Temperatur och lufttryck 523
19320920 - Äpplen och äppelblom på samma träd 597
19320920 - Augustivädret. 413
19320920 - Biograferna. 646
19320920 - Död. Johanna Nilsson. 480
19320920 - Ett skattemål av stor principiell betydelse. 484
19320920 - Genom exekutiv auktion, 813
19320920 - Kungörelse. 417
19320920 - Landsbygden. Eskelhem. 595
19320920 - Lösöreauktion i Väte. 557
19320920 - Övergång till Göteborgs stift avstyrkes, 559
19320920 - På exekutiv auktion 736
19320920 - På sin 60-årsdag i dag 450
19320920 - Passagerarelista. 485
19320920 - REGINA - En timme med dig 434
19320920 - Temperatur och lufttryck 443
19320920 - Undersökning av fornfynd i Hörsne. 529
19320920 - Undersökningen av det skadade fornminnet får anstå? 738
19320921 - Biograferna. 669
19320921 - Blockadmål från Klintehamn. 665
19320921 - Boge församling nekas låna till skolbygget? 566
19320921 - Deltagande. OSCAR SVENSSON. 477
19320921 - Död. Edit Jenny Maria. 399
19320921 - Exekutiv auktion 495
19320921 - Fastighets- och lösöreauktion i Klinte. 599
19320921 - Folkbildningsdagen i Hemse. 660
19320921 - Från hamnen. 413
19320921 - Gotlands artillerikor. 360
19320921 - Handlingarna i ärende 538
19320921 - Högre allmänna läroverket 445
19320921 - Högre pris på lägenheterna. 728
19320921 - Ingen radiofyr vid Stora Karlsö. 573
19320921 - Klintehamns lotsplats. 628
19320921 - Nittiofem år 711
19320921 - Nytt automobilregister. 390
19320921 - Passagerarelista. 497
19320921 - Tack. GUSTAF ERIKSSON. 585
19320921 - Temperatur och lufttryck 483
19320921 - Till den sista vilan 384
19320921 - Tillkännagivande. 958
19320922 - Besvären skola före på kyrkostämma. 370
19320922 - Brobyggnadsentreprenad. 660
19320922 - Deltagande. 356
19320922 - Deltagit. Maria Kihlberg. 460
19320922 - Död. Gustaf Magnusson. 636
19320922 - Död. Johan Adolf Larsson. 628
19320922 - Död. Margareta Kristina Nyström. 559
19320922 - Dr Carlson till sjukvårdsstyrelsen. 358
19320922 - Från hamnen. 482
19320922 - Klintehamn. 644
19320922 - Landsbygden. Hejdeby. 647
19320922 - Övningar med Gotlands trupper 750
19320922 - Passagerarelista. 503
19320922 - Rättegångssaker. 572
19320922 - Tekniska skolan. 538
19320922 - Temperatur och lufttryck 517
19320922 - Tullverket. 624
19320922 - Veterinärerna. 414
19320922 - Vid Fårösunds norra gatt 635
19320924 - 50,000 kr till arbetslöshetens 377
19320924 - Anslag till den andliga vården vid armén. 463
19320924 - Död. Anna Laurentina Gardell. 498
19320924 - Flygbesöket slut. 493
19320924 - Folkhögskolan och Lantmannaskolan i Hemse. 508
19320924 - Från hamnen. 401
19320924 - Friköp av en prästgårdslägenhet. 617
19320924 - Gotlands fornsal 409
19320924 - Gotlands läkarehistoria, 379
19320924 - Högre flickskolan. 593
19320924 - Klintehamn. 582
19320924 - På sin sextioårsdag 425
19320924 - Passagerarelista. 479
19320924 - Slite. 491
19320924 - Temperatur och lufttryck 432
19320924 - Uppskov för värnpliktiga vid mobilisering. 425
19320927 - Auktion å. lösegendom. 594
19320927 - Auktion i Slite. 596
19320927 - Biograferna. 638
19320927 - Dödsfall. 517
19320927 - En S. L U.-avdelning 622
19320927 - Från hamnen. 409
19320927 - Kungörelse. 581
19320927 - Landsbygden. Hogrän. 606
19320927 - Nya fastigheter i Hablingbo socken. 515
19320927 - Passagerarelista. 570
19320927 - Rättegångssaker. 2025
19320927 - Röstsammanräkningen 367
19320927 - Sjömätningarna från år 1834 ej att lita på. 779
19320927 - Svensk rundradio på Atlanten. 422
19320927 - Temperatur och lufttryck 397
19320927 - Tillkännagivande 640
19320928 - Passagerarelista. 567
19320929 - Allvarligt skadad 802
19320929 - Passagerarelista. 542
19320929 - Rättegångssaker. 555
19320929 - Skadad under idrottsövning. 626
19320930 - Passagerarelista. 482
19321001 - Passagerarelista. 453
19321003 - Passagerarelista. 561
19321004 - Passagerarelista. 527
19321004 - Rättegångssaker. 1223
19321005 - Passagerarelista. 532
19321007 - Passagerarelista. 541
19321008 - Bil slår volt vid Bingers kvarn. 605
19321008 - Passagerarelista. 484
19321010 - Passagerarelista. 548
19321011 - Passagerarelista. 476
19321012 - Passagerarelista. 477
19321013 - Passagerarelista. 509
19321013 - Rättegångssaker. 1208
19321014 - En kollision vid Snäckgärdsvägen 543
19321014 - Passagerarelista. 572
19321015 - Passagerarelista. 482
19321017 - Passagerarelista. 462
19321018 - Passagerarelista. 469
19321018 - Rättegångssaker. 834
19321019 - Passagerarelista. 528
19321020 - Passagerarelista. 453
19321020 - Rättegångssaker. 555
19321021 - Passagerarelista. 464
19321022 - Passagerarelista. 483
19321024 - Dödad av hagelskott under jakt. 1036
19321024 - Passagerarelista. 510
19321025 - Passagerarelista. 467
19321025 - Rättegångssaker. 1240
19321026 - Passagerarelista. 535
19321026 - Spritsmugglaren inför rätta. 1534
19321027 - Passagerarelista. 539
19321027 - Rättegångssaker. 587
19321028 - Passagerarelista. 517
19321029 - Passagerarelista. 493
19321101 - Burgsvikskuttern alltjämt borta. 1187
19321101 - Passagerarelista. 564
19321101 - Rättegångssaker. 1715
19321102 - Burgsviksynglingarna räddade inatt. 1295
19321102 - Passagerarelista. 569
19321103 - Åter från äventyret. 971
19321103 - Burgsviksäventyret. 1168
19321103 - Passagerarelista. 491
19321103 - Rättegångssaker. 939
19321104 - Dålig början på stadsresan. 529
19321104 - Lyckligt i hamn. 1029
19321104 - Passagerarelista. 478
19321105 - Passagerarelista. 485
19321105 - Rättegångssaker. 748
19321107 - Passagerarelista. 496
19321108 - Passagerarelista. 472
19321109 - Passagerarelista. 467
19321110 - Passagerarelista. 516
19321110 - Provinsialläkare i Slite distrikt 1815-1817. 1038
19321110 - Rättegångssaker. 892
19321110 - Två fiskare drunknade vid Östergarn. 1100
19321111 - Drunkningsolyckan vid Östergarn. 1147
19321111 - Passagerarelista. 570
19321114 - Dödsolycka i Hemse. 1012
19321114 - Passagerarelista. 560
19321115 - Passagerarelista. 501
19321116 - Passagerarelista. 484
19321116 - Sålde den obetalda cykeln. 910
19321117 - Burgsvikspojkarna och de ryska örlogsmännen. 1042
19321117 - Passagerarelista. 556
19321117 - Rättegångssaker. 625
19321118 - Halmstack i lågor. 973
19321118 - Passagerarelista. 556
19321118 - Stor sprängämnesstöld i Klintehamn. 919
19321119 - Anna Olofsson 920
19321119 - Eldsvåda i Träkumla. 1252
19321119 - Från hamnen. 638
19321119 - Gustaf Adolf Nilsson 1196
19321119 - Läkemedelsförråd i Roma. 1073
19321119 - Lärares tjänstledighet. 1386
19321119 - Ljugarns lotsplats skall indragas. 775
19321119 - Passagerarelista. 601
19321119 - Rätt till lönetursberäkning. 724
19321119 - Sextio år 1234
19321119 - Skogsauktion i Sproge. 1130
19321119 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 1525
19321119 - Tillkännagivande 822
19321119 - Tre Kronor. Skeppar-Kärlek. 1724
19321121 - Brandalarm från Visborgs slätt. 662
19321121 - Död. Tekla Charlotta Vilhelmina Pettersson. 796
19321121 - Passagerarelista. 575
19321121 - Rättegångssaker. 1671
19321121 - Stor sprängämnesstöld i Klintehamn 876
19321122 - Passagerarelista. 574
19321124 - Passagerarelista. 523
19321124 - Rättegångssaker. 890
19321125 - En lastbil och en motorcykel 578
19321125 - Passagerarelista. 573
19321126 - Passagerarelista. 532
19321126 - Sjuttio år. 690
19321128 - Passagerarelista. 484
19321128 - Tåget körde över kon. 628
19321129 - Passagerarelista. 555
19321129 - Rättegångssaker. 1982
19321202 - 342 anmälda arbetslösa 576
19321202 - Äggnoteringen. 603
19321202 - Ångaren Friesland, 804
19321202 - Barnmorskeexamen 799
19321202 - De arbetslösas tombola 551
19321202 - De prästerliga förrättningarna på Sandön. 1025
19321202 - Det nya sinnessjukhuset. 590
19321202 - Domänstyrelsens statförslag. 552
19321202 - Fingo själva köpa igen båten med 500 kr. 871
19321202 - Från hamnen. 546
19321202 - Gotlands motorförenings orienteringstävlan 558
19321202 - Gotlänningarna i Uppsala. 536
19321202 - Häradshövdingen får bo i Visby. 684
19321202 - Hr Myréns förslag 522
19321202 - I fråga om taxeringsordförandena 1197
19321202 - Invändiga arbeten i Gothems kyrka. 1015
19321202 - Krigsdomstolarnas upphörande. 614
19321202 - Kyrkoherdetjänsten 886
19321202 - Lärares taxeringsförordnande. 1081
19321202 - På sin 60-årsdag 559
19321202 - S. F:s hjälpaktion för Norrlandsbarnen. 621
19321202 - Sextioåtta år i fiskebåt. 1083
19321202 - Skolstaten i Alskog 814
19321202 - Stadsmissionenens syförening 575
19321202 - Statlig stadsläkare? 642
19321202 - Stödlån åt reservstatsfurirerna. 502
19321202 - Taxeringen och fastighetsbelåningen. 520
19321202 - Taxeringsnämderna. 603
19321202 - Temeratur och lufttryck 640
19321202 - Till fjärdingsman 758
19321202 - Till justerare 629
19321202 - Till nya kronoombud 1913
19321202 - Visby stadsbibliotek 594
19321203 - Passagerarelista. 524
19321203 - Temeratur och lufttryck 536
19321205 - Kronprinsen och kronprinsessan. 549
19321205 - Passagerarelista. 568
19321205 - Pojken blev råttbiten under sömnen. 617
19321206 - Inbrottstjuvar i farten. 605
19321206 - Passagerarelista. 559
19321206 - Rättegångssaker. 1045
19321207 - Kung Gustaf - en demokrat på tronen. 623
19321207 - Passagerarelista. 522
19321208 - Passagerarelista. 569
19321208 - Rättegångssaker. 627
19321209 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands ångbåtar. 554
19321209 - Beredskapsarbeten å fornminnen. 630
19321209 - Passagerarelista. 563
19321209 - Temperatur och lufttryck 651
19321210 - Parafingrytan kokade över 838
19321210 - Passagerarelista. 536
19321212 - Femårig flicka bränd till döds. 838
19321212 - Passagerarelista. 611
19321213 - Passagerarelista. 552
19321213 - Rättegångssaker. 591
19321214 - Passagerarelista. 579
19321215 - Passagerarelista. 570
19321215 - Rättegångssaker. 697
19321215 - Tobaksmonopolets Julnyheter. 584
19321216 - Passagerarelista. 613
19321216 - Rättegångssaker. 647
19321217 - Passagerarelista. 576
19321219 - Nobelfesten. 582
19321219 - Passagerarelista. 606
19321219 - Strandning vid Salvorev. 1202
19321220 - Passagerarelista. 609
19321220 - Rättegångssaker. 974
19321220 - Strandningen på Salvorev. 1129
19321221 - Passagerarelista. 680
19321221 - Televisionen går framåt. 607
19321222 - Berusad bilist kör över ung flicka. 634
19321222 - Passagerelista. 610
19321222 - Rättegångssaker. 842
19321224 - Hansa-bio 754
19321224 - Passagerarelista. 664
19321227 - Passagerarelista. 592
19321228 - Passagerarelista. 607
19321229 - Passagerarelista. 596
19321229 - Rättegångssaker. 655
19321230 - Passagerarelista. 633
19321230 - Rättegångssaker. 1215
19321231 - Passagerarelista. 640